Om BIM

Building Information Modelling, BIM

BIM är ett system för hantering av programvara för projektering, planering och genomförande av byggprojekt. BIM är alltså inte ett program utan snarare ett koncept. Programvaran som används varierar med behov och projektets förutsättningar.

Bild 2

BIM är modellering i flera dimensioner

Vanliga ritningar är tvådimensionella (2D). Via CAD kan ofta olika vyer och snitt plockas ut – även i 3D.

Idag finns system för simulering av inte bara färdiga byggnader utan också av projektets framskridande. Detta ger bättre möjlighetar för planering av byggarbetsplatsen, logistik och säkerhet.

Förutom 3D-simulering kan idag kostnader och tider integreras i modelleringen. Det innebär att flera dimensioner beaktas. Man talar då om 4D och 5D.

barcelona2015

Utveckling kräver kunskap

Flera byggföretag har kompetens och erfarenhet att hantera BIM. Det är dock ett stort steg innan BIM kommer att kunna användas i alla projekt.

Det krävs kunskap om hantering av BIM om det skall fungera effektivt. För att skapa kunskap krävs intresse, erfarenhet och pilotprojekt.

BIM i produktionen

BIM kan medföra stora fördelar för produktionen men då krävs att produktionens förutsättningar beaktas redan från början i projekteringsprocessen. Detta för att skapa en BIM-miljö som är funktionell även för entreprenören.

BimSalaBim

Det finns ett nordiskt nätverk och samarbetsprojekt mellan högskolor och branschförbund kring BIM i produktionen.

Nätverket  och webbsidan representeras bl a av Byggföretagen och dess nordiska motsvarigheter.

Länkar

BIM på Byggiepedia
Bimsalabim.org
BIM Alliance Sweden

Virtual Design and Construction i verkligheten