Om BIM

Building Information Modelling, BIM

barcelona2015BIM är ett system för hantering av programvara för projektering, planering och genomförande av byggprojekt.

BIM är alltså inte ett program utan snarare ett koncept. Programvaran som används varierar med behov och projektets förutsättningar.

Annonsplats

BIM är modellering i flera dimensioner

Vanliga ritningar är tvådimensionella (2D). Via CAD kan ofta olika vyer och snitt plockas ut – även i 3D.

Idag finns system för simulering av inte bara färdiga byggnader utan också av projektets framskridande. Detta ger bättre möjligheter för planering av byggarbetsplatsen, logistik och säkerhet.

Annonsplats

Förutom 3D-simulering kan idag kostnader och tider integreras i modelleringen. Det innebär att flera dimensioner beaktas. Man talar då om 4D och 5D.

Utveckling kräver kunskap

Flera byggföretag har kompetens och erfarenhet att hantera BIM. Det är dock ett stort steg innan BIM kommer att kunna användas i alla projekt.

Det krävs kunskap om hantering av BIM om det skall fungera effektivt. För att skapa kunskap krävs intresse, erfarenhet och pilotprojekt.

BIM i praktiken

BIM i projekteringen

Virtual Design and Construction i verkligheten

BIM i produktionen

BIM kan medföra stora fördelar för produktionen men då krävs att produktionens förutsättningar beaktas redan från början i projekteringsprocessen. Detta för att skapa en BIM-miljö som är funktionell även för entreprenören.

BIM i byggprocessen

Annonsplats

BIM för yrkesarbetare

BIM för yrkesarbetare

BIM i utbildningen

BIM i undervisningen

Annonsplats