Automation – potential och utmaningar

I takt med digitalisering, BIM och utveckling av branschens produktionsmetoder ökar förutsättningarna för automatiseringen inom bygg- och anläggningsbranschen.

Det finns dock hinder för implementering av automation för alla typer av arbeten och förutsättningar. Här är det kanske snarast den teknologiska utvecklingen av maskiner och maskinstyrning som är avgörande.

Annonsplats

Maskinell utrustning som används idag kan ibland automatiseras och förses med digital styrning. Ett exempel på detta är utveckling av digital maskinstyrning av entreprenadmaskiner.

Utmaningarna kan vara att få ekonomi i användningen av automatiska processer och teknik. Till exempel att arbetets omfattning, tillgänglighet och ytor är tillräckliga för att det ska gå fortare och vara mer ekonomiskt än att utföra arbetet med traditionella metoder och utrustning.

Repetetiva moment och större arealer kan skapa dessa förutsättningar, t ex:

Ofta krävs god planering för att nyttja automation. Flexibiliteten riskerar att bli sämre och det kan medföra större merkostnader om något behöver ändras under produktionens gång.

Annonsplats

AI och machine learning kan komma att utvecklas så att detaljerad planering av ett arbete inte blir lika avgörande för arbetets kvalitet eller säkerheten under arbetets gång.

Det är kanske just utveckling av fjärrmanövrerings- och övervakningsteknik för maskinoperatörer som åtminstone på kort sikt blir effektivast och säkrast vid platsbyggd byggproduktion?

Läs mer:

Annonsplats