Automatisering av yrkesarbeten

Automatisering eller automation betyder att man låter en maskin utföra ett arbete på ett mer mer eller mindre självständigt sätt. Vid helautomation uför maskiner arbetet utan manuell styrning.

I takt med digitalisering och användning av BIM förbättras förutsättningarna för automatiseringen inom bygg- och anläggningsbranschen.

Annonsplats

Ofta krävs god planering och framförhållning för att nyttja automation.

Exempel på yrkesarbeten där automationsteknik används eller har testats:

Maskinell utrustning som används idag och som är anpassad till specifika arbetsmoment kan ibland automatiseras och förses med digital styrning.

Ett exempel på detta är utveckling av digital maskinstyrning av entreprenadmaskiner.

Annonsplats

Fördelar med manuell fjärrstyrning av maskiner är att operatören bättre kan upptäcka problem och eventuella risker samtidigt som denne själv kan arbeta säkrare vid t.ex:

Läs mer:

Annonsplats