System för digital maskinstyrning

System för digital maskinstyrning kan användas av maskinföraren som hjälpmedel och stöd under arbetet. Beroende på hur systemet  används kallas det ibland för maskinguidning.

Maskinguidning

Vid maskinguidning har maskinföraren som själv kontrollen över arbetet med använder dator, mjukvara och skärm för att t ex visualisera arbetet, lägesbestämma, läsa av vinklar eller höjder.

Annonsplats

Maskinstyrningssystem som baseras på digital styrning baseras på  positioneringsteknik, datorenhet, terrängmodeller (AIM) och digital mätdata.

Hårdvara och mjukvara

Hårdvaran vid maskinstyrning är datorenheten medan mjukvaran är programmet som används i datorn för att hantera information, hantera funktionerna och visualisera på skärmen m.m.

Skärmen

Skärmen som är kopplat till datorn är också hårdvara. Via skärmen navigeras och övervakas arbetet och positionerna, t ex höjder kan läsas av.

Annonsplats

Via skärmen visualiseras (visas ) en bild av t ex vid grävarbetet tvärsektion av slänter, diken, överbyggnader, längs- och tvärfall under arbetets gång.

Terrängmodeller

Maskinstyrning med digital teknik kan programmeras efter ritningar i 2D och terrängmodeller i 3D.

Terrängmodellen som används vid maskinstyrning/guidning är en digital fil som laddas upp i maskinens styrenhet (datorn).

Annonsplats

Om projektering är och mätningar korrekt utförda behövs ingen utsättning eller utstakning eftersom allt då kan laddas upp maskinens styrdator.

Styrenheten kommunicerar med positioneringssystem t ex en mätstation eller via GPS/GNSS.

Fördelar med digital maskinstyrning via positioneringsteknik:
  • mätning kan utföras med hjälp av maskin och dator
  • manuell utsättning behöver inte utföras på alla typer av arbeten
  • maskinföraren kan övervaka djupet på skopskäret, och behov av invägning med laser kan undvikas eftersom grävsystemet själv ger ger kan mäta in och visa/spara dessa höjder.
  • manuella injusteringar och inställningar kan enklare utföras direkt ifrån hytten och via grävsystemets datorenhet

Läs mer

Annonsplats