Arbete med anläggningsmaskiner

I bygg- och anläggningsbranschen finns idag en allt bredare flora av maskinell utrustning att tillgå.

Maskiner för anläggningsarbeten:

 • Grävmaskin
 • Lastmaskin
 • Grävlastare
 • Dumper
 • Bandschaktare
 • Väghyvel
 • Teleskoptruck
 • Mobilkran

De entreprenadmaskiner som använts genom tiderna är idag i grund och botten samma som förr men de har utvecklats och alltmer anpassats för olika typer av specialarbeten och för de människor som skall hantera maskinen.

Ekonomi – Hyra eller köpa

Den som ständigt behöver olika utrustning för att utföra olika jobb kan tjäna på att använda maskiner med utbytbara tillbehör för olika förutsättningar och arbeten. Det kan också vara en god idé att hyra maskin efter behov istället för att köpa in.

Krav på utbildning för maskinförare

Normalt skall den som framför och utför arbete med ett entreprenadfordon ha yrkesbevis för maskinförare. Undantag kan bl a vara minigrävare. Truck kräver normalt truckkort etc

En del maskiner kräver särskild utbildning för att hanteras och det är vanligt att de arbeten som utförs köps in som underentreprenad där både maskin och maskinförare ingår.

Arbetsmiljörisker och funktionalitet

 • Ergonomi och säkerhet är idag en allt viktigare aspekt när det gäller val av maskiner för bygg- och anläggningsarbeten.
 • Flexibilitet och framkomlighet t ex där utrymmet är begränsat är andra faktorer som påverkat utvecklingen på maskinsidan.

Belastningsskador och buller  vanliga risker för maskinförare i bygg- och anäggningsbranschen.

Risken för vibrationsskador kan undvikas genom:

 • fjädrande och  dämpat  samt justerbart  förarsäte
 • ergonomiskt utformade och placerade reglage
 • belysning av arbetsplatsen och arbetsstället
 • effektiva fordonsljus och backkamera.
 • klimatreglerad hytt
 • hörselkåpor med inbyggd kommunikationsradio

Schaktningsarbeten

Vid schaktningsarbeten används maskiner och fordon utrustade med grävskopa. Framförande av grävmaskin kräver normalt körkort.

Viktigt är att den som kör grävmaskinen har kunskap om:

 • säkerhet vid schaktning
 • säkerhet vid  transport, lastning och lossning av schaktmassor.

Säkra kopplingar vid schaktning

Förflyttning av massor

Maskiner för förflyttning och transport av byggmaterial, massor eller avfall på arbetsplatsen kan vara t ex:

 • lastbilar
 • truckar
 • dumprar
 • hjullastare

Vid planering (APD) av arbetsplatsen och interntransporter är det viktigt att beakta säkra transportvägar samt placering av upplag.

Rivningsarbeten

Rivningsarbeten utförs ofta av maskinförare med t ex grävskopa. Rivning av byggnader omfattar ibland både maskinell och manuell rivning. Ibland används avancerade rivningsrobotar.

Denna film är ett exmepel från Kina där rivningen av en vägbro utföras på några timmar. För det jobbet krävdes mobilisering av hundratalet maskiner och maskinförare:

Det är osäkert om det i Sverige går att få tag på så många tillgängliga resurser samtidigt.

Lyft med kran

Maskiner för lyft av material på byggarbetsplatsen är stationär kran eller mobilkran. Kranar manövreras av maskinförare med yrkesbevis och särskild utbildning för lyftande maskiner.

 • Kranen körs antingen från hytten i tornkran eller från marken med fjärrkontroll.
 • Kommunikation med kranförare som sitter högt upp i sin hytt sker via radio och med hjälp av s k handsignaler.
Kommunikation med kranförare

Av säkerhetsskäl skall alla på bygget ha tillgång till signalschemat och kunna några viktiga handsignaler, t ex för ”stopp”.

Säkra lyft innebär också att lasten hanteras och säkras och att rätt lyftredskap används – på rätt sätt.

Källor och länkar

Anläggningsmaskiner (Wikipedia)
Lyftkranar (Wikipedia)
Anläggningsmaskiner (Prevent)
Checklista anläggningsbranschen (Prevent)
Förbättrad arbetsmiljö för anläggningsmaskinförare (Prevent)
Maskinförares arbetsmiljö (Prevent)
Signalschema (Mobilkranföreningen)
Lås säkert och rädda liv (Prevent)
Säkert truckarbete (Prevent)
Säkra Lyft
Säker schaktning

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!