Söka fakta via materialleverantörer

Detta är ett exempel Byggipedia tagit fram och visar hur informationssökning via en leverantörers hemsida kan gå till.

Exemplet som illustreras och arbetsgången är relativt allmängiltigt för många byggnadsmaterial och byggprodukter. Fakta om maskiner och verktyg söks på liknande sätt via respektive tillverkare/leverantör.

Annonsplats

Syftet med exemplet är att lära sig navigera för att hitta aktuell produktfakta.

Det som kan skilja sig åt mellan de olika leverantörernas hemsidor  struktur och ibland även användarvänlighet, målgruppsanpassning och navigerbarhet.

Viktigt att träna på:
 • Hur informationen ofta struktureras för att olika användare/målgrupper ska hitta det de behöver.
 • Hur man söker information genom att använda sökord på hemsidan.
 • Var man hittar konkret produktfakta och anvisningar och var eventuella produktfiler länkas.

Exempel baserat på Isovers hemsida

Observera att hemsidans utseende struktur, produktgrupperingar eller utseende då och då ändras.

Annonsplats

Träna ändå på att förstå principen och att ändå hitta samma information som exemplet visar och rapportera till Byggipedia vilka förändringar som gjorts, nya länkar osv. Tack på förhand!

1. Startsida


Länkadress för exemplet: www.isover.se     =>


I menyn – Välj PRODUKTER

=> I detta exempel fälls det ut en undermeny som ser ut så här:

2. Undermeny – Produkter

Tillverkare som säjer flera olika produkter delar ofta in sin verksamhet i segment och som besökare på hemsidan måste man förstå hur de organiserat det för att hitta rätt. Här kan det skilja sig mellan olika leverantörer.

 • Ibland kan man söka efter produkten via  användningsområde eller byggdel där det ska användas, t ex fasad eller tak
 • Ibland via typ av produkt eller det material som produkten består av (råvara, t ex stenull respektive glasull).

Om man inte redan har ett föreskriven produkt med produktnamn/nummer är det vanligt att man letar upp en själv genom att på användningsområdet, t ex brandisolering, värme isolering eller teknisk isolering


Undermeny PRODUKTER  – Välj YTTERVÄGGAR =>


Eller välj ALLA PRODUKTER (ner till höger i undermenyn/PRODUKTER) =>

3. Produktbeteckning – Exempel: Isover Fasadskiva 30

Om du känner till produktens namn och beteckning kan du hitta den i listan  (om produkten tillhör produktgruppen ytterväggar som vi är inne på i detta exempel).

Om du letar efter en fasadskiva men inte har en produktbeteckning kan du testa att söka i sökrutan på fasadskiva och sen välja den som har lämpliga egenskaper.

Här hittar du produktfakta om den valda produkten och länkar till olika filer för projektering och bygg bl.a:
 • CE certifiering
 • Miljö- och byggvarudeklaration
 • Säkerhetsdatablad

4. Nivå 4 – Arbetsanvisningar 

Isover har lagt in filmer och supporttips för den som ska använda den aktulle produkten på denna produktsida. De har också länkat ARBETSANVISNINGAR för den aktuella produkten som vi valt i exemplet.

Längst ner i huvudkolumnen – Välj Arbetsanvisningar för att öppna PDF:


Observera:

 • att ovanstående är ett exempel och kan ändras utan att vi hinner uppdatera.
 • att upplägget skiljer sig åt mellan olika leverantörers hemsidor.
 • att rubriker och benämningar på olika dokument och anvisningar också kan variera.

Gemensamt för de flesta leverantörers upplägg är att de detaljerade anvisningar som skall följas vid montage ligger på nätet som just PDF-filer.

Det är viktigt att lära sig hitta på de för byggdelens och yrkets vanligaste leverantörernas hemsidor!

Annonsplats

Byggmaterialleverantör?

Är du leverantör för en byggprodukt och vill bidra med exempel på site-navigering för inköpare och hantverkare m.fl. som behöver information och fakta om era produkter?

Vi visar gärna fler pedagogiska exempel här – för hantverkare och studerande. Vi har bara inte resurser att ta fram flera exempel själva.

Hör av dig/er till Byggipedia för att bistå med

 • information om era produkter,
 • generella montageanvisningar och/eller
 • exempel på informationssökning på er hemsida!

Läs mer:


Annonsplats