Vad är digital kompetens?

Många verkar vara av uppfattningen att ungdomar som växer upp i den digitala eran har bättre digital kompetens än den äldre generationen, som har sina referensramar i den analog teknik. Stämmer det? Eller kanske är det precis tvärtom?

Kanske avgör tillämpningsområdet och ändamålet vilka kunskaper och förmågor som bör ingå i begreppet digital kompetens?

Kanske är det kompetenser som behöver förstärkas hos den yngre generationen, bl a yrkeseleverna för att förbereda dem på  hantering av digitala verktyg i arbetet?

Denna artikel är främst ett diskussionsunderlag – kommentera och ge gärna egna exempel på vad den digital kompetensen innebär för bygg-, anläggnings- och installationsbranschen. Vad kan läras ut i de yrkesförberedande programmen? Hur kan det organiseras?

Kompetensbegreppet

Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. (Wikipedia)

Digital kompetens kan definieras som förmåga att kunna använda digital teknik för att stödja det egna yrkesutövandet. (Wikipedia)

Definitionerna är mer utvecklade på Wikipedia.

Branschperspektiv på digital kompetens


=> Logga in för att alla artiklar om digitalisering eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel