Att jobba som ställningsbyggare

Ställningsbranschen har en viktig roll för att möjliggöra effektivt samhällsbyggande men precis som resten av byggbranschen upplever ställningsbranschen rekryteringssvårigheter. Det krävs nya grepp för att locka unga att börja jobba inom samhällsbyggandet.

Scaff Point Sweden är ett event som ska uppmärksamma hur vi i ställningsbranschen jobbar med säkerhet, effektivitet och att visa upp en intressant bransch för att locka unga till oss och ställningsföretagen, säger Håkan Carlsson, kanslischef, Ställningsföretagen, STIB.

Under Scaff Point Sweden 2023 – som vände sig till ställningsbranschen samt till ställningsbranschens intressenter såsom beställare, byggbolag och politiker – anordnades även aktiviterer för att informera såväl ungdomar som vuxna om yrket som ställningsbyggare. Detta genom yrkes- och utbildningsinformation i STIBs monter, föredrag för gymnasieelever samt anordnande av ett yrkesmästerskap för ställningsbyggare som besökarna kunde följa.

Seminarirum för yrkesvägledare och elever

Ett av seminariet under Scaff Point Sweden riktade sig till ungdomar b.l.a. gymnasieelever samt yrkesvägledare som kommer i kontakt med många rådvilla unga. En hel del ungdomar fanns på plats för att lyssna på seminariet.

Utbildning till ställningsbyggare sker genom lärlingsutbildning vid ett ställningsföretag där man får lön från första dagen. I yrkesutbildningen ingår de kurser som lagen kräver att man har klarat av för att få delta i arbetet som ställningsbyggare.

Ställningsbranschen utvecklas i takt med byggbranschens utveckling och jobben blir allt mer varierade och intressanta. Samtidigt utvecklar leverantörna sina produkter (ställningssystemen) – allt för att underlätta arbetet både för de som bygger ställningarna och de som sen ska använda dem. Utveckling av hjälpmedel och digitalisering leder till att arbetet som ställningsbyggare inte behöver bli lika tungt eller svårt som det var förr i tiden.

Årets Lärlingar 2023 – Ställningsbyggnad

Under Scaff Point Sweden presneterades även Årets lärlingar inom ställningsbyggnadsyrket: Emmy Johansson och Victor Eriksson.

Yrkesmästerskap i ställningbyggnad 2023

Förutom att informera om alla fördelar med ett flexibelt yrke, god kamratskap och betald lärlingsutbildning, anordnades under Scaff Point Sweden också ett yrkesmästerskap – för yrkesverksamma ställningsbyggare – inför publik. Detta även för att kunna visa hur arbetet med att bygga en ställning går till.

Vinnande ställningsbyggarlag och yrkesmästare 2023 blev Team Bröderna Falk.

Domarteamen granskade arbetet
Team Bröderna Falk – Yrkesmästare i Ställningsbyggnad 2023

Som ställningsbyggarlärling kommer man snabbt in i yrket

Vi tror och hoppas att allt fler människor idag börjar inse vikten av inte sitta stilla hela dagarna för att må bra både fysiskt och psykiskt. Ställningsbyggare är nog ett av de yrken inom byggbranschen där man får mest fysisk variation och samtidigt ett socialt arbete där man samverkar och är beroende av varandra.

För ungdomar som väljer att bli ställningsbyggare finns det jobb och ett intressant och mångsidigt yrke som väntar. Dessutom finns det med stor säkerhet också jobb, säger Håkan Carlsson, Ställningsföretagen. Det allra bästa med att komma in och bli ställningsbyggare är för de flesta att de får börja arbeta på direkten. Dessutom är utbildningen är betald från första dagen – och det krävs egentligen inga förkunskaper.

Källor och länkar:


Ställningsföretagen STIB
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats