Kategoriarkiv: Yrken och karriär

Yrkesporträtt: Vad gör en byggchef?

Inom byggbranschens finns flera olika chefsbefattning både de inom företagens adminstrativ verksamhet och de som arbetar i projekten och  produktionen. På byggföretagens kontor arbetar kalkyl-, inköps- och arbetschefer som är direkt kopplade till planering och genomförande av bygg- och anläggningprojekten

I projektorganisationerna förekommer bland annat:

 • Projekt-, projekterings och- byggledare samt uppdragsledare och särskilda samordnare, t ex installationssamordnare.
 • Ute i produktionen arbetar produktionsledare, platschef, arbetsledare.

Här följer några filmer om hur olika byggchefers vardag kan se ut och hur deras väg till yrket sett ut:

Vilken typ av ledarskap behövs?

På webbplatsen. Byggledarskap.se kan du svara på den frågan och läsa vad några byggchefer själva  svarat.

Du behöver inte själv vara byggchef för att ha synpunkter på hur ledarskapet bör bedrivas eller påtala vanliga brister i ledarskapet. Feedback är utvecklande!

Länkar

Byggare.com
Byggcheferna
Byggledarskap.se

Byggindustrins valideringsmodell

Att validera befintlig kunskap

Den officiella valideringsmodellen för byggbranschen är uppdelad i 4 steg vilka tillämpas med utgångspunkt ifrån validandens bakgrund och vad valideringen skall utmynna i:

 1. Översiktlig kompetenskartläggning – ofta en självskattning. De som har dokumenterad utbildning eller yrkeserfarenhet eller redan är etablerade I byggbranschen börjar direkt med steg 2:
 2. Fördjupad kompetenskartläggning – Sker med en fördjupad kompetenskartläggning. Verktyg: Valideringsprov om säkerhet och teknik, på flera språk samt  BYN´s bedömningsportal Resultatet av steg 2: är ett erkännandeintyg av utländskt yrkesbevis och/eller svenskt yrkesbevis om kompetensprov avläggs på svenska.
 3. Kompetensbedömning för intyg – Sker både praktiskt och teoretiskt för de som inte har tillräcklig dokumentation för att styrka sin kompetens enligt steg 2. Resultatet av steg 3: Erkännandeintyg av dokumenterad utländskt yrkesbevis eller motsvarighet samt vilka eventuella kompensationsåtgärder som krävs för att få svenskt yrkesbevis. Utbildningsbok erhålls i så fall av den som har en anställning vid valideringen.
 4. Kompetensbedömning för bevis – Praktiska uppgifter och undersökande. Resultatet och dokumentationen av slutfört steg 4 är ett valideringsintyg för den som saknar anställning respektive erkännandebevis och utbildningsbok eller ett svenskt yrkesbevis (efter att kompetensprovet skrivits).

Fortsätt läsa Byggindustrins valideringsmodell

Yrken i byggbranschen

Exempel på yrkeskategorier inom byggsektorn:

 • projekt- och byggledare
 • arkitekter
 • byggnadskonstruktörer och andra teknikkonsulter, t ex geotekniker, installationstekniker
 • CAD-ritare
 • byggnadsarbetare och annan kollektivanställd personal, t ex städare
 • elektriker, rörmontörer och andra installationstekniker
 • byggmaterialbranschen som säljer och levererar material till byggarbetsplatserna

Fortsätt läsa Yrken i byggbranschen