Kategoriarkiv: Yrken och karriär

Byggindustrins valideringsmodell

Att validera befintlig kunskap

Den officiella valideringsmodellen för byggbranschen är uppdelad i 4 steg vilka tillämpas med utgångspunkt ifrån validandens bakgrund och vad valideringen skall utmynna i:

 1. Översiktlig kompetenskartläggning – ofta en självskattning. De som har dokumenterad utbildning eller yrkeserfarenhet eller redan är etablerade I byggbranschen börjar direkt med steg 2:
 2. Fördjupad kompetenskartläggning – Sker med en fördjupad kompetenskartläggning. Verktyg: Valideringsprov om säkerhet och teknik, på flera språk samt  BYN´s bedömningsportal Resultatet av steg 2: är ett erkännandeintyg av utländskt yrkesbevis och/eller svenskt yrkesbevis om kompetensprov avläggs på svenska.
 3. Kompetensbedömning för intyg – Sker både praktiskt och teoretiskt för de som inte har tillräcklig dokumentation för att styrka sin kompetens enligt steg 2. Resultatet av steg 3: Erkännandeintyg av dokumenterad utländskt yrkesbevis eller motsvarighet samt vilka eventuella kompensationsåtgärder som krävs för att få svenskt yrkesbevis. Utbildningsbok erhålls i så fall av den som har en anställning vid valideringen.
 4. Kompetensbedömning för bevis – Praktiska uppgifter och undersökande. Resultatet och dokumentationen av slutfört steg 4 är ett valideringsintyg för den som saknar anställning respektive erkännandebevis och utbildningsbok eller ett svenskt yrkesbevis (efter att kompetensprovet skrivits).

Fortsätt läsa Byggindustrins valideringsmodell

Annons


Yrken i byggbranschen

Exempel på yrkeskategorier inom byggsektorn:

 • projekt- och byggledare
 • arkitekter
 • byggnadskonstruktörer och andra teknikkonsulter, t ex geotekniker, installationstekniker
 • CAD-ritare
 • byggnadsarbetare och annan kollektivanställd personal, t ex städare
 • elektriker, rörmontörer och andra installationstekniker
 • byggmaterialbranschen som säljer och levererar material till byggarbetsplatserna

Fortsätt läsa Yrken i byggbranschen

Annons