Avtalsrörelsen

Varje år kan du följa avtalsrörelsen, de prioriterade bransch- och avtalsfrågorna samt de förhandlingar som pågår om löner och andra anställningsvillkor.Målet för avtalsparterna är att enas om en lösning som fungerar både för att arbetsgivare ska kunna driva företagen på en konkurresnutsatt marknad och för att de anställda ska ha bra lön och villkor.

Under avtalsrörelsen är det löner, arbetstider och andra arbetsförhållanden som diskuetras och avtalas om. Men även andra branschfrågor kan vara aktuella.

Annonsplats

Målet för branschen är att skapa värden för både beställare och samhället samt för egen del, finansiärer som invetserat och byggt upp företaget samt för de anställda som utför det fysiska arbetet. För att lyckas behålla alla som behövs för branschen att skapa både byggnader , vägar, arbetstillfällen och förmånliga hyror för slukunder måste alla parters intressen beaktas i avtalsrörelsen.

Avtalsrörelsen utmynnar i ett nytt kollektivavtal för bygg- och anläggningsbranschen. Detta kallas byggavtalet och gäller i två år, dvs. fram tills nästa gång avtalet ska förhandlas om. Avtalsrörelsen pågår därmed varannat år under några månaders tid.

Om parterna inte kommer överrens kan stridåtgärder och medling bli aktuellt.

Förhandlingar mellan branschens parter

Förhandlingar mellan parterna, dvs mellan arbetsgivare och fackförbund, kan förutbland annat handla om löner och anställningsförhållanden. Förhandlingar kan gälla enskilda personer eller hela organisationen.

På individnivå behöver arbetsgivaren bara förhandla med facket när det gäller fackliga medlemmar.

Enligt medbestämmandelagen, MBL, är arbetsgivaren dock skyldig att förhandla med facket om verksamheten på företaget i väsentligt grad kan komma att förändras.

Att följa avtalsrörelsen

Informationen under avtalsrörelsen, om förhandlingarna samt om parternas olika ståndpunkter, krav och argument ges via media eller direkt på avtalsparternas webbplatser och är ibland vinklad beroende på vilken media det är samt vilken målgrupp man har.

Annonsplats
Att tänka på är när du läser eller lyssnar på argumenten:
  • att Byggnads och Byggföretagen förhandlar och rapporterar utifrån sina respektive medlemmarnas intressen.
  • att arbetsgivarorganisationerna, t ex Byggföretagen, och arbetstagarorganisationerna, såsom Byggnads m.fl. är motparter i avtalsrörelsen och att informationen därför anpassas efter vilka som är deras medlemmar – och vad det ”vill höra”.

Det kan vara svårt att bilda sig en egen uppfattning eller åsikt när man inte har all information och kunskpa om vilka frågor som parterna behöver kompromissa för att skapa så bra värde som möjligt för alla.

Det slutliga avtalet som parterna undertecknar brukar man däremot kunna ladda ner från deras hemsidor.

Läs mer:

Annonsplats