Etikettarkiv: Kollektivavtal

Stridsåtgärder och medling inom avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen  bedrivs varje år mellan byggbranschen parter, dvs  arbetsgivarna och  de fackliga förbunden. Parterna i byggbranschen är bl a Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier) och Byggnadsarbetarförbundet.

Fackföreningarna som medverkar ii avtalsrörelsen representerar kollektivanställd personal, bl a yrkesarbetarna.

Fortsätt läsa Stridsåtgärder och medling inom avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen 2016

I år går det att följa de förhandlingar som pågår inom avtalsrörelsen – via parterna:

  •  Sveriges Byggindustrier (nuvarande Byggföretagen)
  • Byggnadsarbetarförbundet

Målet med avtalsrörelsen är att parterna skall enas kring de villkor som skall ingå i kollektivavtalet. Se även Arbetsmarknadens parter och avtalsrörelsen.

Avtalsfrågor

Exempel på frågor som omfattats av avtalsrörelsen 2016:

  • Ökad jämställdhet, bl a att fler kvinnor skall ha möjlighet att arbeta i branschen
  • Integration, ökad möjlighet för utlandsfödda att fungera som resurs och arbeta  i byggbranschen
  • Mångfald, ökad acceptans av människors olikhet på arbetsplatsen t ex skall kön, sexuell läggning eller nationalitet inte påverka möjlighet att få jobb eller att bli jämlikt behandlat
  • Märket 2.2, lönekraven (se nedan)
  • Säkrare arbetsmiljö
  • Huvudentreprenörsfrågan
  • Pensionsavsättningar
  • Låglönesatsning, extra pengar till de som har lägst lön.

Fortsätt läsa Avtalsrörelsen 2016