Kollektivavtal och löner

Kollektivavtalen förhandlas under avtalsrörelsen i början av varje år. Motparter i denna förhandling är de fackliga förbunden, t.ex. Byggnads respektive arbetsgivarorganisationen Byggföretagen. ’

Även om både arbetsgivare och arbetstagare torde ha ungefär samma långsiktiga målsättning för byggbranschen så finns det en del meningsskiljaktigheter kring detaljer och ansvarsfrågor där parterna måste komma överens.

Annonsplats

Kollektivavtalet ser till att alla arbetstagare har rätt förutsättningar, rätt lön, arbetstider och semester mm – oavsett vem som är arbetsgivare. Detta under förutsättning att arbetsgivaren följer kollektivavtalet och det gör de allra seriösa arbetsgivare inom bygg- och anläggningsbranschen idag.

I kollektivavtalet ingår bl a:

  • Yrkesutbildningsavtalet
  • Arbetsmiljöavtalet.

De kollektivavtal som förhandlas fram av arbetsmarknadens parter är normalt bindande för fackförbunden och arbetsgivarna under en viss tidsperiod.

Lönesättning

LO-förbunden förhandlar centralt om årliga lönepåslag och om allmänna anställningsvillkor för sina medlemmar. Detta regleras i kollektivavtal. Därutöver förekommer särskilda så kallade ackordsuppgörelser inom en del av byggverksamheten.

Annonsplats
Exempel på löneformer:
  • Löneformen ackord innebär att de anställda får betalt utifrån den genomförda prestationen baserat på prissatta mängder eller antal planerade arbetstimmar i ett projekt.
  • Ett prestationslönesystem innehåller rörlig lönedel. Prestationslön är alla olika former av ackord och resultatlön samt kombinationer av dessa.
  • Tidlön är fast lön som kan kompletteras med en mindre rörlig lönedel (högst 6 procent av tidlönen, annars skall det betraktas som prestationslön).
Annonsplats

Med resultatlön avses lönesystem med rörlig lönedel som endast grundas på resultat såsom ekonomiskt resultat, tid, kvalitet, material- och resursförbrukning. Ett resultatlönesystem ska vara uppbyggt på sådant sätt att utfallet är mätbart och kan stämmas av.

Källor bl.a:

Avtalsrörelsen och löneformer (Byggledarskap.nu)
Information om kollektivavtal (Byggnads)
Kollektivavtalet 2010 (Byggnads)

Annonsplats