Våtzoner i badrum

Golv- och väggytor i badrum och duschrum delas in i våtzoner baserat på risk för hög vattenbelastning. 

Kraven på material och tätt utförande, t ex anslutningar, genomföringar, elektriska installationer mm skiljer sig åt mellan de olika zonerna. 

Annonsplats

I våtzon 1 ska tätskiktet vara intakt så långt det är möjligt (se BBV)

Nya regler för våtrum

Våtzon 1

Våtzon 1 är det område där risken för fukt är som högst. 

Annonsplats

I våtzon 1 finns badkar eller duschplats placerade och här är fuktbelastning som störst inom våtzon 1.

Våtzon 1 är väggytor vid plats för bad eller dusch samt väggytor minst en meter utanför dessa samt hela golvytan i våtrummet.

Plats för bad eller dusch definieras och avgränsas enligt följande:

  • golv i dusch eller under badkar
  • väggar (upp till 2,0 m över golv, FG*) bakom badkar eller duschplats.

*FG= Färdigt golv, dvs golvets höjd när alla ytskikt, är färdigmonterade

Våtzon 2

I våtzon 2 är den förväntade vattenbelastningen och risken för fuktskador som lägst.

I våtzon 2 ingår alla de ytor som inte ingår i våtzon 1.

Vattentäta våtrum – Vad gäller?

Särskilda förutsättningar

Skärmväggar

Skärmväggar som avgränsar t.ex. duschen, och är täta hela vägen från golv till tak räkans som våtzon 2 på den sida som inte är mot duschen.

Skrämväggenssida som vetter mot duschen samt gaveln räknas till våtzon 1.

Motstående väggar och gavlar/hörn

Väggar som vetter mot bad- eller duschplats och är inom en meters avstånd räknas till våtzon 1.

Samma sak gäller väggyta som löper runt ett hörn som är inom våtzon 1. (se bild)

Ytterväggar

Eftersom temperaturskillnaderna mellan inomhus- och utomhus är stora vintertid kan fukttransporten genom en yttervägg bli särskild stor.

  • Den varma vattenångan som bildas efter dusch eller bad tenderar att dra sig mot kallare ytor såsom ytterväggar innan den hinner ventileras ut.
  • Då är det viktigt att väggen är tät från insidan så att den vara fuktiga luften inte drar igenom väggen och fäller ut fukt (kondenserar) inuti väggen.

Hela ytterväggen ska – om någon del av den ingår i våtzon 1 –  behandlas som att den tillhör våtzon 1.

Bild: BBV (Byggkeramikrådet)
 
Läs mer på Byggkeramikrådets hemsida

Branschregler

Relaterat:

Annonsplats


Byggkeramikrådet, BKR
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats