Denna sida innehåller information och exempel som ibland förändras. Kontrollera vid behov detaljer, såsom aktuella anvisningar, föreskrifter, lagar eller standarder, med respektive myndighet eller utgivare!

Våtzoner i badrum

Golv- och väggytor i badrum och duschrum delas in i våtzoner baserat på risk för hög vattenbelastning.

Kraven på material och tätt utförande, t ex anslutningar, genomföringar, elektriska installationer mm skiljer sig åt mellan de olika zonerna.

Annonsplats

Reglerna för ett badrum definieras utifrån fuktbelastning och risker i två olika zoner:

  • Våtzon 1
  • Våtzon 2

Våtzon 1 är den del av badrummet där risken för fuktbelastning och därmed riks för skador är som högst, t ex vid dusch och badkar.

För information om aktuella våtzoner, mått och regler – se gällande Branschstandarder

Annonsplats

Reglerna för utföranden, genomföringar mm baseras på respketive våtzon och på om ytan är en vägg eller golv.

Våtzon 1

Våtzon 1 är det område där risken för fukt är som högst.

I våtzon 1 finns badkar eller duschplats placerade och här är fuktbelastning som störst inom våtzon 1.

Våtzon 1 är väggytor vid plats för bad eller dusch samt väggytor minst en meter utanför dessa samt hela golvytan i våtrummet.

Plats för bad eller dusch definieras och avgränsas enligt följande:

  • golv i dusch eller under badkar
  • väggar (upp till 2,0 m över golv, FG*) bakom badkar eller duschplats.

*FG= Färdigt golv, dvs golvets höjd när alla ytskikt, är färdigmonterade

Våtzon 2

I våtzon 2 är den förväntade vattenbelastningen och risken för fuktskador som lägst.

I våtzon 2 ingår alla de ytor som inte ingår i våtzon 1.

Väggar i våtrum

För väggar i våtrum gäller särskilda föutsättningar.

Läs mer:

Branschstandarder för våtrum

Fukt

Nya regler för våtrum

Byggkeramikrådet, BKRByggkeramikrådet, BKR
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats