Relining – metodiken

Enligt branschföreningen BRiF skall en förstudie genomförs innan relining utförs. Arbetet skall också dokumenteras till beställaren.

 1. Inför beslut om åtgärd och planering av arbeten inspekteras rören. Detta kan göras genom invändig filmning. Då kan metodvalet säkerställas och arbeten förberedas.
 2. Rören rengörs invändigt innan relining utförs Vid inklädnad med härdande massa är det viktigt för vidhäftningen att inte rost eller andra avlagringar finns kvar på insidan av röret.
 3. När arbetet med är avslutat kontrolleras resultatet och dokumenteras arbetet genom ny filmning.

Kontroll av arbetet

Om det finns brister i utförandet skall dessa åtgärder och ny kontroll utföras. Godkänt arbete kan överlämnas till beställaren.

Annonsplats

Relining med flexibla foderrör

Infodring med flexibla foderrör innebär att ett nytt rör monteras inuti det befintliga. Används  för avlopps/spill- och dagvattenrör.

 • Foderrör är en liner av polyester som impregneras med epoxi.
 • Linern monteras med lufttryck genom att dras på plats i ledningen.
 • Därefter härdas linern och det hårda foderröret bildas.

Relining med strumpmetoden:

relining 2 wikipedia
relining wikpedia

Bilder: Wikipedia

Invändig beläggning med epoxi eller polyesterplast

Beläggningen ger en tät och foglös yta hela vägen från golvbrunn, genom stammen och ner till uppsamlingsledningen. Metoden används för avlopps/spill- och dagvattenrör.

 1. Toalettstol och annat som är anslutet till avloppsrören demonteras
 2. Golvbrunn rengörs och omgivande ytor skyddas.
 3. Invändiga avlagringar i rören avlägsnas genom slipning.
 4. Rören spolas
 5. Rören inspekteras.
 6. Rören beläggs invändigt med plast.
 7. Arbetet inspekteras och ev brister åtgärdas omedelbart.
 8. Utrustning som tidigare demonterats återmonteras.
Applicering av liner
Annonsplats

Appliceringsmetoder är sprutmetoden eller borstmetoden.

Relining med borstmetoden. Bild: Wikipedia

Relining av trycksatta system

Trycksatta system såsom tappvatten- och värmeledningar kräver särskild omsorg vid relining samt kontroller efter utfört arbete.

Invändig beläggning av trycksatta system utförs med korrosionsbehandlad epoxi eller kisel för att uppfylla krav på beständighet.

 1. Kopplingar, ventiler och armaturer demonteras.
 2. invändig torkning med hjälp av tryckluft.
 3. rengöring genom blästring
 4. inspektion.
 5. invändig beläggning med epoxi eller kisel.
 6. inspektion  och provtryckning.
 7. Kopplingar, ventiler och armaturer återmonteras.
 8. Rörsystemet vattensätts.
 9. Anslutningar kontrolleras.

BRiF 3Q – Kvalitetssäkrad Relining

Välj metod och material

relining BRiF
Bild: Branschföreningen Relining i Fastigheter, BRiF. KLICKA FÖR FÖRSTORING

Branschföreningen för Relining i fastigheter
Sponsrar Byggipedia

Annonsplats

Relining i fastigheter

Källor och länkar

Branschföreningen Relining i Fastigheter (BRiF )
Relining (Wikipedia)
Vägledning vid relining av avloppsrör i fastigheter (LTH)
Reliningrapport (KTH)
Om att jämföra relining och stambyte (Blogg: En ingenjörs funderingar)
Handbok för fastighetsägare (SABO)

Annonsplats