Relining – metodiken

Relining av avloppsrör (spillvattenrör) och dagvattenrör kan genomföras på olika sätt beroende på förutsättningarna. Antingen monteras ett nytt rör inuti det befintliga röret eller appliceras en tät beläggning på insidan av det befintliga röret.

Relining av trycksatta system såsom tappvatten- och värmeledningar kräver särskild omsorg vid relining samt kontroller efter utfört arbete.

Val av metod och material

relining BRiF
Bild: Branschföreningen Relining i Fastigheter, BRiF. KLICKA FÖR FÖRSTORING

Förberedelser inför relining

Enligt branschföreningen BRiF ska en förstudie genomföras innan relining görs. Arbetet skall sedan dokumenteras till beställaren.

  1. Inför beslut om åtgärd och planering av arbeten inspekteras rören. Detta kan göras genom invändig filmning. Då kan metodvalet säkerställas och arbeten förberedas.
  2. Rören rengörs invändigt innan relining utförs Vid inklädnad med härdande massa är det viktigt för vidhäftningen att inte rost eller andra avlagringar finns kvar på insidan av röret.
  3. När arbetet med är avslutat kontrolleras resultatet och dokumenteras arbetet genom ny filmning.

Kontroll av arbetet

Om det finns brister i utförandet skall dessa åtgärder och ny kontroll utföras. Godkänt arbete kan överlämnas med dokumentation till beställaren.

BRiF 3Q – Kvalitetssäkrad Relining

Läs mer:

Källor

Branschföreningen för Relining i fastigheter
Sponsrar ByggipediaAnnonsplats