Arbetsmarknadens parter

Byggbranschens parter består bland annat av nedanstående arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Vartannat år ingår parterna förhandlingar om löner och andra villkor som ska gälla för kollektivavtalet de kommande två åren.

Annonsplats

Arbetsgivareorganisationer:

  • Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier)
  • S-företagen
  • Maskinentreprenörerna
  • Svenska Teknik & Designföretagen

Arbetstagarorganisationer:

  • Byggnadsarbetarförbundet (Byggnads)
  • Seko
  • Elektrikerförbundet
  • Målareförbundet
  • Kommunal
  • Ledarna/Byggcheferna

Läs mer:

Annonsplats