Stridsåtgärder och medling inom avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen  bedrivs varje år mellan byggbranschen parter, dvs  arbetsgivarna och  de fackliga förbunden. Parterna i byggbranschen är bl a Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier) och Byggnadsarbetarförbundet.

Fackföreningarna som medverkar ii avtalsrörelsen representerar kollektivanställd personal, bl a yrkesarbetarna.

Annonsplats

Annonsplats

Artikeln uppdateras och öppnas sen igen –  i takt med att fler samarbetande organisationer i branschen ansluter sig.

=>Kontakta Byggipedia om du vill medverka eller sponsra.

Annonsplats

Annonsplats