Avtalsrörelsen 2016

Målet med avtalsrörelsen är att parterna skall enas kring de villkor som skall ingå i kollektivavtalet.

Se även Arbetsmarknadens parter och avtalsrörelsen.

Annonsplats
Detta exempel är från avtalsrörelsen 2016 och förhandlingarna mellan via parterna:
 •  Sveriges Byggindustrier (nuvarande Byggföretagen)
 • Byggnadsarbetarförbundet

Avtalsfrågorna 2016

Exempel på frågor som omfattats av avtalsrörelsen 2016:
 • Ökad jämställdhet, bl a att fler kvinnor skall ha möjlighet att arbeta i branschen
 • Integration, ökad möjlighet för utlandsfödda att fungera som resurs och arbeta  i byggbranschen
 • Mångfald, ökad acceptans av människors olikhet på arbetsplatsen t ex skall kön, sexuell läggning eller nationalitet inte påverka möjlighet att få jobb eller att bli jämlikt behandlat
 • Märket 2.2, lönekraven (se nedan)
 • Säkrare arbetsmiljö
 • Huvudentreprenörsfrågan
 • Pensionsavsättningar
 • Låglönesatsning, extra pengar till de som har lägst lön.

Punkterna ovan  som är i fetstil härrör från en sammanställning gjord av Sveriges Byggindustrier. Kommentarerna efter några av punkterna är Byggipedias och enbart generella exempel på vad varje fråga handlar om.

Annonsplats

Vad menas med ”Märket 2.2”?

Märket är ett mått på den nivå som löneförhandlingarna inom avtalsrörelsen utgår ifrån.

Märket 2.2 innebar krav på:
 • 2 procent i löneökningar
 • 0,2 procent i avsättning till pensioner.
 • => 2+0,2 = 2.2

Källor bl.a:
 • Sveriges Byggindustrier (nuvarande Byggföretagen)
 • Byggnads
 • Om Märket 2.2 (Kommunal)

Exempel från avtalsrörelsen 2016: Sveriges Byggindustrier varslar om skyddsåtgärder mot Byggnads storstrejk

Annonsplats