Avtalsrörelsen 2016

I år går det att följa de förhandlingar som pågår inom avtalsrörelsen – via parterna:

 •  Sveriges Byggindustrier (nuvarande Byggföretagen)
 • Byggnadsarbetarförbundet

Målet med avtalsrörelsen är att parterna skall enas kring de villkor som skall ingå i kollektivavtalet. Se även Arbetsmarknadens parter och avtalsrörelsen.

Annonsplats

Avtalsfrågor

Exempel på frågor som omfattats av avtalsrörelsen 2016:

 • Ökad jämställdhet, bl a att fler kvinnor skall ha möjlighet att arbeta i branschen
 • Integration, ökad möjlighet för utlandsfödda att fungera som resurs och arbeta  i byggbranschen
 • Mångfald, ökad acceptans av människors olikhet på arbetsplatsen t ex skall kön, sexuell läggning eller nationalitet inte påverka möjlighet att få jobb eller att bli jämlikt behandlat
 • Märket 2.2, lönekraven (se nedan)
 • Säkrare arbetsmiljö
 • Huvudentreprenörsfrågan
 • Pensionsavsättningar
 • Låglönesatsning, extra pengar till de som har lägst lön.

Punkterna ovan  som är i fetstil härrör från en sammanställning gjord av Sveriges Byggindustrier. Kommentarerna efter några av punkterna är Byggipedias och enbart generella exempel på vad varje fråga handlar om. För att ta del av samtliga avtalsfrågor och konkreta kravformuleringar hänvisas till parterna, dvs BI och Byggnads.

Vad är ”Märket 2.2”?

Annonsplats

Märket är ett mått på den nivå som löneförhandlngarna nom avtalsrörelsen utgår ifrån.

Märket 2.2 innebär krav på:

 • 2 procent i löneökningar
 • 0,2 procent i avsättning till pensioner.

=> 2+0,2 = 2.2

Annonsplats

Källor och länkar

Avtalsrörelsen och löneformer (Byggledarskap.se)
Information om kollektivavtal (Byggnads)
Kollektivavtalet 2010 (Byggnads)
Medlingsinstitutet
Info om Märket 2.2 (Kommunal)

 

Annonsplats
Annonsplats