Användning av drönare inom bygg- och anläggning

Fördelen med drönare är att den kan överblicka och scanna av stora områden – även de som inte är lika lättillgängliga eller överblickbara för människor.

Ibland kan drönaren vara det enda sättet att på ett snabbt och samtidigt säkert sätt nå vissa platser.

Annonsplats
Exempel på användningsområden av drönare:
  • Scanning och 3D-modellering av befintliga byggnader och terräng.
  • Utsättning.
  • Mätning i terräng.
  • Inspektion av byggnader, fasader och tak.
  • Inspektion av landomåden.
  • Överblicka byggarbetsplatser.
  • Transporter av material.

Drönaren förses med utrustning som kan mäta, dokumentera samt skicka bilder och annan data i realtid. Underlagen som drönaren samlar in kan användas för mass- och mängdberäkning, ritningar, planering och projektering mm.

Annonsplats

Användning av positioneringsteknik (GPS) medför att mätdata kan kopplas till koordinater. Detta är användbart vid framtagande av digitala bygghandlingar och BIM-modeller.

Läs mer:

Film som illustrera hur drönare kan användas:

Annonsplats