Vad är digitalisering?

På uppdrag av Malmö Universitet och BYN, Byggföretagen och Installationsföretagen genomförde Byggipedia 2019 en studie om de digital inslagen i yrkesarbetares arbete.

Denna artikel är en fristående utveckling av erfarenheterna i förstudien.Digitalisering innebär att digital kommunikation och interaktion mellan människor, verksamheter och saker blir självklara (Wikipedia)

Annonsplats

Det talas mycket om att byggbranschens digitalisering. Ordet indikerar att det är en pågående process. Vad innebär den? Har alla samma uppfattning ?

Mycket av kommunikationen i byggbranschen är digital redan och självklar för de flesta men det sker en utveckling.

I digitaliseringens spår sker en utveckling bl.a:

Annonsplats
  • systematisering  av digital informationshanteringen.
  • kompatibilitet mellan mellan olika system/program
  • användning av digital information i produktionen bl a via BIM och mobilapplikationer
  • automation/styrning/precision/övervakning av maskiner.
Vad är det då som ännu inte är digitalt? Vad är inte självklart?
Annonsplats

The difficulty with employing a term like digitalisation is that it is so broad: indeed, CITB’s Digital Skills research found it means different things to different people. (PBC Today)

Det är viktigt att tydliggöra begreppen kring digitalisering och digital teknik så att alla talar om samma sak t.ex:
  • Digital informationsteknik baseras på binära tal som processas via datorer.
  • Varken industriellt eller traditionellt byggande är i sig digitala metoder.
  • I produktionen bidrar digital teknik alltmer till styrning/precision/övervakning (tekniken finns redan som analog)
  • Det fysiska/mekaniska arbetet, kraftöverföring, mät- och positioneringssystem är inte digitalt, liksom radiosignaler, elektricitet, laser och ultraljud som används (bl a inom automation)

”Digitalisation in construction can be said to have started with designers moving away from their drawing boards to computer aided design practice some decades ago. From there, and with the constant improvement of digital technologies, the construction sector has progressively embedded the use of Building Information Modelling (BIM). ”
Citat: Digitalisation in the construction industry(BuildUp)

Läs mer:

Digitalisering i byggbranschen

Annonsplats