Vad är digitalisering?

Det talas mycket om att byggbranschens digitalisering. Ordet indikerar att det är en pågående process. Vad innebär den? Har alla samma uppfattning ?

På uppdrag av Malmö Universitet och branschen (BYN, BI och Installationsföretagen) genomförs en förstudie om de digital inslagen i yrkesarbetares arbete.

Syftet är att identifiera kompetensbehov inom yrkesförberedande programmen.

En tidig erfarenhet i studien är att det finns ett behov att redogöra för begreppen kring digitalisering och digital teknik så att alla i branschen vet vad det innebär.

Denna artikel är en fristående utveckling av erfarenheterna i förstudien.

Digitalisering innebär att digital kommunikation och interaktion mellan människor, verksamheter och saker blir självklara (Wikipedia)

Mycket av kommunikationen i branschen är digital redan och självklar för de flesta men det sker en utveckling.

Vad är det då som ännu inte är digitalt? Vad är inte självklart?

The difficulty with employing a term like digitalisation is that it is so broad: indeed, CITB’s Digital Skills research found it means different things to different people. (PBC Today)

Det är viktigt att tydliggöra begreppen kring digitalisering och digital teknik så att alla talar om samma sak t ex:

  • Digital informationsteknik baseras på binära tal som processas via datorer.
  • Varken industriellt eller traditionellt byggande är i sig digitala metoder.
  • I produktionen bidrar digital teknik alltmer till styrning/precision/övervakning (tekniken finns redan som analog)
  • Det fysiska/mekaniska arbetet, kraftöverföring, mät- och positioneringssystem är inte digitalt, liksom radiosignaler, elektricitet, laser och ultraljud som används (bl a inom automation)

Vad är digitalt och vad är analogt?


=> Logga in för att alla artiklar om digitalisering eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel


Vad är digital kompetens?