Om kvarts

Kvarts Hb
Bild. Henrik Tomenius

Kvarts är ett mineral av kristallstruktur som består av kiseldioxid.

Kvarts finns bland annat i granit och gnejs.

Annonsplats

Stendammet från arbete med sand-, berg- och stenmaterial kan innehålla kvarts – ibland i höga halter.

Innehållet uppdateras – Välkommen åter

Annonsplats