Digitala och analoga processer – entreprenadmaskiner

Modern positioneringsteknik blir allt vanligare vid styrning och precision av arbeten som utförs med entreprenadmaskiner.

Positionering och övervakning av arbetet är då digitalt medan arbetet och den kraftöverföring som görs är analogt.

Annonsplats

Vad är digitalt?

Digital maskinstyrning av en grävmaskin behöver följande enheter:
  • en datorenhet med processorn som processar digital data t ex från en digital fil (terrängmodell) som laddas upp och läses i datorn.
  • en digital skärm som visualiserar och möjliggör för övervakning  (visualisering) av arbetet samt indata,

Indata och olika inställningar för maskinen, verktyget och arbetet kan maskinföraren till viss del själv göra via datorn.

Via datorn kan arbetet och skopa justeras i höjdled samt tvärfall och längsfall.

Vad är analogt?

Analoga processer och tekniker i en grävmaskin kan vara mekaniskt arbete och kraftöverföring, motorer, elekticitet, laser, sensorer.

Framförande av maskinen och det arbetet som maskinen utför är analogt:
  • En motor (ofta förbränningsmotor) driver maskinen.
  • Mekaniska och hydrauliska principer används för arbete och kraftöverföring.
Annonsplats

Analoga signaler används för sensorer, mätning/laser och kommunikation med mätstation. Omvandling mellan analoga och digital signaler sker.

Radiosignaler som används för att skicka korrektionsdata från basstation till entreprenadmaskinen är analoga.

Läs mer:

Exempel på navigering av grävmaskin med skärm:

Annonsplats