Vid håltagning används maskiner efter vilken typ av material och hur omfattande håltagningen är. Vid håltagning i material som betong, lättbetong och tegel används bilande eller sågande maskiner.

Maskiner och verktyg för håltagning väljs med hänsyn till lämplig arbetsmetod och material:

Annonsplats
Annonsplats
  • klingsågar
  • vajersågar
  • borr- och bilmaskiner
Säkerheten vid håltagning är mycket viktig:
  • Förutom att dammet som uppstår vid håltagning måste begränsas och arbetare skyddas är ergonomin viktig.
  • Håltagningsmaskiner är ofta tunga och vibrerande, men idag finns kringutrustning t ex stativ att montera maskinen på. När maskinen monteras fast måste infästningarna anpassas till byggmaterialet och de vibrationer som uppstår.
  • I samband med håltagning utsätts både arbetare och omgivning för buller och området måste avspärras så att ingen riskerar att få material över sig.

Med hjälp av fjärrstyrda robotar kan avancerade och riskfyllda håltagningsarbeten utföras.

Webbplats om håltagning

Håltagning.nu

.

Annonsplats