Håltagningsmaskiner

Vid håltagning används maskiner efter vilken typ av material och hur omfattande håltagningen är. Vid håltagning i material som betong, lättbetong och tegel används bilande eller sågande maskiner.

Maskiner och verktyg för håltagning väljs med hänsyn till lämplig arbetsmetod och material:

  • klingsågar
  • vajersågar
  • borr- och bilmaskiner
Säkerheten vid håltagning är mycket viktig:
  • Förutom att dammet som uppstår vid håltagning måste begränsas och arbetare skyddas är ergonomin viktig.
  • Håltagningsmaskiner är ofta tunga och vibrerande, men idag finns kringutrustning t ex stativ att montera maskinen på. När maskinen monteras fast måste infästningarna anpassas till byggmaterialet och de vibrationer som uppstår.
  • I samband med håltagning utsätts både arbetare och omgivning för buller och området måste avspärras så att ingen riskerar att få material över sig.

Med hjälp av fjärrstyrda robotar kan avancerade och riskfyllda håltagningsarbeten utföras.

Webbplats om håltagning

Håltagning.nu

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!