Vad är digitalt och vad är analogt?

Digital teknik är ett modernt sätt att transformera information, övervaka och styra processer.

Tidigare var denna informationsteknologi baserad på analoga signalsystem varav flera fortfarande förekommer bl.a. inom automation.

Annonsplats
En viktig skillnad mellan analoga och digitala signalsystem är kontinuiteten.
  • Digital system baseras på binära tal (ofta ettor och nollor) som signalerar on respektive off.. I exempelvis en digitalkamera omvandlas de till bildpunkterna (pixlar).
  • Analoga signaler är kontinuerlig (sammanhängande) t ex ljus, laser, ljud och radar och används även de inom bl a byggindustrin och är en del i ev framtida autonoma processer som robotteknik.
Analoga och digitala signaler illustrerade:

Praktiska aspekter på analoga respektive digitala signaler

Både analoga och digitala signaler kan skickas långt från platsen där de skapats.

Inom många informationssystem sker omvandlingar mellan analoga och digitala signaler  via s k AD-omvandlare.

Annonsplats
Det som särskiljer digital och analoga signaler är bl.a. möjligheten att skapa en exakt kopia av:
  • Kopiering av en analog information, t ex ett fotografi på papper, innebär alltid en viss försämrad kvalitet (upplösning) oavsett hur avancerad kopieringsmaskin eller scanner som används.
  • Digitala signaler kan kopieras (digitalt) hur många gånger som helst utan att ursprunglig kvalitet försämras.

Digital information möjliggör uppkoppling och tillgänglighet via internet som de flesta har tillgång till och kan hantera på distans – utan att informationen försämras kvalitetsmässigt.

Läs mer:

Om binära tal – för matematikundervisningen och andra vetgiriga:
Annonsplats

Annonsplats