Rivningshandboken – planering lönar sig

Rivningshandboken som togs fram 1999 är fortfarande aktuell med avssende på metodiken och principerna för selektiv rivning av olika byggdelar, installationer och material. Lokala förutsättningar för olika restprodukter/material och regelverk kring avfallshantering ändras då och då. Det kan också skilja mellan olika regioner.

Kontrollera alltid först vad som gäller och vad som är möjligt/realistisk innan detaljplanering av rivning genomförs.

På Byggipedia återges successivt innehållet resp. reviderade texter ur Rivningshandboken.

Planeringen av rivningar är särskilt viktigt för säkerhet, hälsa och miljö samt för lönsamheten:

  • Genom planering och kontroll på arbeten kan säkerheten förbättras.
  • Genom att demontera vissa delar först och separera olika materialtyper kan mer återvinnas
  • Kostnader för deponi samt  för destruktion av ev. farligt avfall kan minimeras.
Det som inte kan separeras på plats kan sorteras i efterhand:
  • Om tiden inte räcker till för en selektiv rivning omhändertas enbart sådant som är hälso- och miljöfarligt – innan byggnaden rivs.
  • Det finns sedan möjlighet att forsla bort rivningsmassorna och sortera dem på en annan plats.

Läs mer:


Vid frågor om selektiv rivning kontakta medförfattare till rivningshandboken:

Johanna Engberg White 300px


Vid andra frågor om rivning eller upphandling av rivningar hänvisar vi till Byggipedias samarbetspart Branschföreningen för Byggnadsberedning BFB.


Branschföreningen för Byggnadsberedning
Sponsrar Byggipedia


Annonsplats