Arbete med armering

Armering av betongkonstruktioner

Betong är ett hårt och hållbart material men behöver normalt förstärkas med armering för att klara alla krav som ställs på varje byggdel.

Annonsplats
 • Tryckhållfastheten hos betong är hög.
 • Betongens draghållfasthet är inte lika hög.

Hållfasthet

dragarmering2 BEGroup
Bild: BEGroup

Risken med sprickor i betong

Dragkrafter som uppstår i betong kan orsaka sprickor. Sprickor kan leda till försämrad hållfasthet och i värsta fall leda till ras. Det finns många orsaker till sprickor  betong. Med rät armering kan dessa förebyggas.

Sprickor i betongkonstruktioner kan uppstå och växa under lång tid och om de inte upptäcks i tid kan ras plötsligt uppstå. Särskilt farligt är det om täckskiktet runt armeringen luckras upp så att armeringen börjar rosta.

Sprickbildning i betong

Annonsplats

Skjuvsprickor
skjuvarmering-BEGroup
Bild: BE Group

Armeringens funktion

Armering används för att stärka betongen och hålla ihop olika byggdelar samt förhindra sprickbildning och hållfasthetsförluster.

Utan armering kan en betongkonstruktion brista plötsligt och utan förvarning. I armerad betong hinner sprickbildning och även deformation upptäckas och åtgärdas.

Kraftupptagande armering som höjer hållfastheten i konstruktionen:
 • Dragarmering
 • Tryckarmering
 • Skjuvarmering
 • Sprickarmering

Fördelningsarmering tar upp kraft från huvudarmeringen och fördelar lasterna i armeringsstrukturen.

Monteringsarmering är däremot en icke kraftupptagande armering. Dess funktion är att stabilisera och fixerar den kraftupptagande armeringen.

Dragarmering

Betongkonstruktionen måste framförallt armeras där dragkrafterna riskerar att bli för stora. Dragkrafter uppstår bland annat i underkant av bjälklag och broar.

Armering behövs också i andra delar av betongkonstruktioner t ex i kanter, fundament och anslutningar mellan olika betongdelar, t ex vägg och bjälklag, pelare och grund osv.

Armeringsprodukter

 • stänger
 • nät
 • korgar
 • distanser

För att underlätta och effektivisera arbetet med armering finns bl a färdigbockade armeringsdetaljer, svetsade armeringskorgar och rullarmering som snabbt kan placeras ut och kompletteras med distanser mm.

Korgarmering
svetsad-korg Celsa
CAD-ritad armeringskorg. (Celsa Steelservice)

I förtillverkade (prefaricerade) armeringskorgar är armeringen till en byggdel monterade och fixerade på fabrik.

Exempel på armeringskorgar är pelarkorgar och skräddarsydda armeringskorgar för anläggningsgjutningar som kan spara mycket arbetstid i ett projekt.

Armeringskorgarna kan även levereras med ingjutningsgods och distansstöd monterat.

Rullarmering

Armering av brokonstruktion med hjälp av rullarmering:

Armering av prefab-betongelement

Förtillverkade betongelement (prefab) armeras på fabriken. Vissa betongelement har utstickande armering när de kommer till byggarbetsplatsen.

Utstickande armering är till för ansluta det förtillverkade elementet med byggdelar som gjuts på plats. Exempel på detta kan vara:

 • kvarsittande betongform som utgör nedre delen av ett bjälklag där ett lager med färsk betong gjuts på efter montage.
 • förtillverkade betongpelare som skall anslutas till platsgjutna bjälklag.

Armering vid gjutning på plats

Vid platsgjutning läggs armeringen in – i den byggdel som skall gjutas  – av yrkesarbetare på arbetsplatsen.

Materialet levereras till arbetsplatsen i form av:
 • långa stänger som klipps och bockas efter konstruktörens anvisningar (Armeringsspecifikation)
 • förtillverkade armeringsprodukter som är klippta, bockade och buntade på fabriken (enligt projektets/konstruktörens armeringsspecifikation)

Ofta används båda leveransalternativen och arbetsmetoderna. Eftersom det kan förekomma revideringar av ritningar är det bra att ha tillgång till extra armering som snabbt går att bocka till efter nya förutsättningar.

Hantering och logistik – armering

 • En armeringsstation bör inrättas på byggarbetsplatsen där klippning och bockning kan utföras på ett effektivt och arbetsmiljömässigt sätt.
 • Om möjligt bör arbetet kunna utföras under väderskydd.
 • Armeringen bör lagras i nära anslutning till denna arbetsstation samt så att den skyddas mot grus och smuts samt regn.

Vid planering av arbetsplatsens materialhantering och arbeten bör man även skapa förutsättningar för säkra och effektiva transporter av materialet mellan upplag, armeringsstation och till arbetsplatsen där armeringsarbetet skall utföras.

Bockning och klippningMontage av armering

Armeringen skall monteras enligt ritning. Lär mer: Armeringsritningar

Montageordning

En riktningsmarkering – som visar vilka stänger som skall ligga överst resp. underst och i vilken riktning de skall läggas.

 • För underkantsarmering läggs ut först, dvs underst.
 • För överkantsarmering läggs stängerna sist, dvs överst.
Där armeringen bildar ett rutnät används ofta armeringsnät.
Armering platta Weber
Exempel på armering av platta på mark med nät och plastdistanser (Weber)

Bindning av armering – Najning

Manuell najning:

Kvalitetskrav och egenkontroll

Armeringen skall vara ren och får inte trampas på eller på annat sätt belastas så att den kommer ur sitt korrekta läge eller böjs ner under eller efter montagearbetet.

Viktigt att säkerställa:
 • att underkants- respektive överkantsarmering monterats på rätt nivå
 • att armeringen monterats med korrekt distans från underlaget och färdig betongyta  överkant
 • att armeringen är fr från smuts samt stabilt fixerad så att den inte riskera att flyttas ur sitt läge vid gjutningar
 • att korsande stänger och nät är korrekt monterade, la måste underliggande respektive överliggaande armering ligga  rätt längsriktnng (se ritning)
 • att lösa delar såsom genomföringar och rör är fixerade i armeringen
 • att armeringen inte är nedtrampad.

Problem som upptäcks vid egenkontroll enligt ovan korrigeras före gjutning.

Om armering ligger felmonterad t ex i underkant – rådgör med konstruktören för eventuella instruktioner om kompletteringsarmering  som kan säkra hållfastheten – eller gör om arbetet…

Annonsplats

Om armeringen

.

Annonsplats