Arbete med armering

Armeringen skall monteras enligt ritning.

För att underlätta och effektivisera arbetet med armering finns bl a färdigbockade armeringsdetaljer, svetsade armeringskorgar och rullarmering som snabbt kan placeras ut och kompletteras med distanser mm. Läs mer: Förtillverkad armering

Annonsplats

Montageordning

En riktningsmarkering – som visar vilka stänger som skall ligga överst resp. underst och i vilken riktning de skall läggas.

 • För underkantsarmering läggs ut först, dvs underst.
 • För överkantsarmering läggs stängerna sist, dvs överst.
Där armeringen bildar ett rutnät används ofta armeringsnät.
Armering platta Weber
Exempel på armering av platta på mark med nät och plastdistanser (Weber)

Bindning av armering – Najning

Manuell najning:

Bockning och klippningHantering och logistik på arbetsplatsen

 • En armeringsstation bör inrättas på byggarbetsplatsen där klippning och bockning kan utföras på ett effektivt och arbetsmiljömässigt sätt.
 • Om möjligt bör arbetet kunna utföras under väderskydd.
 • Armeringen bör lagras i nära anslutning till denna arbetsstation samt så att den skyddas mot grus och smuts samt regn.
Annonsplats

Vid planering av arbetsplatsens materialhantering och arbeten bör man även skapa förutsättningar för säkra och effektiva transporter av materialet mellan upplag, armeringsstation och till arbetsplatsen där armeringsarbetet skall utföras.

Kvalitetskrav och egenkontroll

Armeringen skall vara ren och får inte trampas på eller på annat sätt belastas så att den kommer ur sitt korrekta läge eller böjs ner under eller efter montagearbetet.

Viktigt att säkerställa:
 • att underkants- respektive överkantsarmering monterats på rätt nivå
 • att armeringen monterats med korrekt distans från underlaget och färdig betongyta  överkant
 • att armeringen är fri från smuts samt stabilt fixerad så att den inte riskera att flyttas ur sitt läge vid gjutningar
 • att korsande stänger och nät är korrekt monterade, la måste underliggande respektive överliggande armering ligga  rätt längsriktning (se ritning)
 • att lösa delar såsom genomföringar och rör är fixerade i armeringen
 • att armeringen inte är nedtrampad.

Problem som upptäcks vid egenkontroll enligt ovan korrigeras före gjutning.

Om armering ligger felmonterad t ex i underkant – rådgör med konstruktören för eventuella instruktioner om kompletteringsarmering  som kan säkra hållfastheten – eller gör om arbetet…

Annonsplats

Om armering

.

Annonsplats