Datorstyrning av entreprenadmaskiner

Med begreppet ”maskinstyrning” av entreprenadmaskiner syftas ofta på digital styrning alternativt guidning och övervakning – av maskinellt arbete. Förutom dator, skärm och digital information t ex en terrängmodell används positioneringsteknik GPS eller GNNS.


Denna artikel innehåller flera filmer i syfte att exemplifiera det som beskrivs i texten. Filmerna är bl.a. framtagna av leverantörer. Vissa filmerna är reklamfilmer.  Byggipedia förespråkar inte någon särskild leverantör. Filmerna är bara exempel!


Digital maskinstyrning blir allt vanligare inom anläggningsbranschen och önskemål från branschen är att elever i yrkesutbildningen får utbildning i att hantera den digitala tekniken.

Entreprenadmaskiner, bl.a. grävmaskiner, är då utrustade med dator och programvara. Det behövs också koordinater och kommunikation helst med lokal mätstation för att övervaka och styra arbetet med god precision.

Några fördelar med denna typ av maskinstyrning är
⦁ god precision i arbetet
⦁ särskild utsättning behöver inte alltid göras
⦁ övervakning och guidning av arbetet via datorskärm

När digital maskinstyrning tillämpas och digital filer (terrängmodeller) tagits fram med exakta mått, vinklar och koordinater för arbetet samt en basstation finns på plats kan maskinen arbeta relativt självständigt.

Digital maskinstyrning kan ske både i 2D och 3D.


=> Logga in för att läsa alla artiklar, om digitalisering, maskinstyrning och se exempel, eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel


Relaterat:

Digital kompetens för byggarbetsplatsen