Datorstyrning av entreprenadmaskiner

Med begreppet ”maskinstyrning” av entreprenadmaskiner syftas ofta på digital styrning alternativt guidning och övervakning – av maskinellt arbete.

Förutom dator, skärm och digital information t.ex. en terrängmodell används positioneringsteknik GPS eller GNN

Annonsplats

Analog teknik i samverkan med den digital tekniken

Digital styrning av entreprenadmaskiner innebär att analoga och digitala system samverkar.

Annonsplats
  • Det digital i processen handlar främst om överföring av information mellan systemets olika delar.
  • I automatiska processer utförs ofta tungt arbete – detta arbete är mekaniskt och analogt.

När digital styrsystem används är det digitala tekniken och signalsystemen  som hanterar data, visualiserar arbetet på skärm och möjliggöra kommunikation mellan olika delar i systemet.

Läs mer:

Exempel på maskinstyrning av anläggningsmaskiner:


Annonsplats