Fjärrstyrning av maskiner

Med fjärrstyrning menas här att maskinoperatören inte sitter i eller håller i maskinen under arbetet. Maskinföraren eller operatören kan stå intill maskinen och arbetsstället eller på avstånd och övervaka arbetet via en skärm.

  • Fjärrstyrning av maskiner är lämpligt t ex när maskinföraren istället för att sitta i en hytt gå ut ur sin maskin för att få bättre överblick över arbetet.
  • I trånga utrymmen eller i utrymmen där det är ergonomiskt svårt eller tungt och/eller en säkerhetsrisk att vistas kan fjärrstyrda maskiner med övervakning på distans, via en skärm var en bra lösning.

En förbättrad arbetsmiljö

Att inte behöva sitta stilla i en förarhytt hela dagen – utan även kunna sträcka på benen och arbeta utanför hytten ger variation –  minskar risk för ergonomiska problem och cirkulationsproblem.

Annonsplats
  • Vid håltagningsarbeten där risken att drabbas av vibrationsskador eller olyckor i samband med maskinhantering är stor.
  • Både vid rivning och håltagning finns också ökad risk för ras eller nedfallande delar. Då är fjärrstyrning ett säkrare alternativ.
  • Fjärrstyrning kan också bidra till minskad risk för inandning av hälsofarligt damm.

Handenhet och övervakning

När entreprenadmaskinerna utför arbete t ex schaktning, rivning eller lyft är det en yrkesarbetaren eller maskinföraren som manövrerar maskinen och styr arbetet som maskinen utför.

Styrning kan göras inifrån hytten eller på avstånd med hjälp av en handenhet t.ex:
  • Joystick med reglage och knappar som  kommunicerar analogt med maskinen via en kabel eller trådlöst med hjälp av radiosignaler.
  • Datorenhet som kommunicerar digitalt med maskinen.

Övervakning av arbetet kan ske via analog eller digital kamera kopplat till en skärm. Digital teknik möjliggör också övervakning av arbetet med hjälp av positioneringssystem som skickar aktuella positioner (läge) till datorskärmen.


Hur fungerar en joystick?

En joystick är en handhållen styrenhet (handenhet) som styrs i ena änden och skickar koordinater till en dator. Ofta finns flera reglage eller knappar.


Analog input blir digital output

Idén med joystick kan transformera analog input till digitala värden.

Annonsplats

En joystick används för att analogt bestämma X och Y axlarnas position (koordinater). En analog signal skapas för varje axel som sedan omvandlas till digitala värden (koordinater) som skickas vidare.

Det fungerar alltså en s k AD-omvandlare som transformerar analoga signaler och digitala signaler som samverkar i ett avancerat styrsystem.

Läs mer:

Annonsplats