Etikettarkiv: Säkerhet

Brandskyddsarbete på byggarbetsplatsen

Förebyggande brandskyddsarbete

Varje arbetsplats har sina unika förutsättningar och kräver riskbedömning samt anpassade åtgärder.

Riskinventering:

  • Ha koll på heta arbeten, t ex i form av svetsning och skärning, samt var och när i tiden dessa kommer att utföras.
  • Om gasol eller brandfarliga kemikalier förvaras i byggnad eller i närheten av arbetsplatsen.
  • Om det finns utrymmen på arbetsplatsen som kan vara särskilt svåra att utrymma om en brand skulle uppstå.

Fortsätt läsa Brandskyddsarbete på byggarbetsplatsen

Förebyggande brandskyddsarbete

Ett förebyggande brandskyddsarbete på en arbetsplats innebär att:

  • ta reda på vilka riskerna för brand är
  • förhindra att brand uppstår
  • förhindra att människor och egendom skadas om brand trots allt skulle uppstå

Riskinventering

För att kunna arbeta systematiskt med att förbättra brandskyddet och informationen kring detta krävs att man först och färmst är medveten och känner till vilka riskerna är på arbetsplatsen!

Kartläggning av brandriskerna kallas riskinventering och omfattar bl a:
  • Verksamhetens risker för brands uppkomst
  • Verksamhetens risker vid brands uppkomst

Fortsätt läsa Förebyggande brandskyddsarbete

Den fysiska arbetsmiljön

Den fysiska arbetsmiljön är ofta enklare att analysera och hantera än den psykosociala. Den fysiska arbetsmiljön handlar om fysisk hälsa och säkerhet på arbetet.

Arbetsmiljöarbetet reglera i lag går ut på att förebygga av sjukdom och ohälsa till följd av luftföroreningar, ljud, buller, belastningsskador mm. Åtgärder skall vidtas för att förebygga olyckor på arbetsplatsen.

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats består i utbildning, information och praktiska åtgärder som skall förhindra bl a förslitningsskador genom dålig ergonomi och olyckor. Fortsätt läsa Den fysiska arbetsmiljön