Etikettarkiv: Säkerhet

Heta arbeten

Vad är heta arbeten?

Heta arbeten är arbeten som alstrar värme eller avger gnistor. För att få utföra heta arbeten måste du vara medveten om brandriskerna och kunna utföra arbetet på ett så säkert sätt som möjligt.

Exempel på heta arbeten är svetsning, skärning och borrning som alstrar värmer samt uppvärmning av t ex klister vid takläggning.

Friktion mellan t ex diamantborr och betong skapar en värmeutvecklig som kan var skadlig både för verktyg och material med lågt värmemotstånd. Vid skärning med t ex vinkelslip kan det slå gnistor som riskerar att antända material i närheten.

Hur stora riskerna är beror bland annat på hur lätt material och vätskor i närheten antänds, smälter och/eller brinner.

Fortsätt läsa Heta arbeten

Brandskyddsarbete på byggarbetsplatsen

Förebyggande brandskyddsarbete

Varje arbetsplats har sina unika förutsättningar och kräver riskbedömning samt anpassade åtgärder.

Riskinventering:

  • Ha koll på heta arbeten, t ex i form av svetsning och skärning, samt var och när i tiden dessa kommer att utföras.
  • Om gasol eller brandfarliga kemikalier förvaras i byggnad eller i närheten av arbetsplatsen.
  • Om det finns utrymmen på arbetsplatsen som kan vara särskilt svåra att utrymma om en brand skulle uppstå.

Fortsätt läsa Brandskyddsarbete på byggarbetsplatsen

Förebyggande brandskyddsarbete

Ett förebyggande brandskyddsarbete på en arbetsplats innebär att:

  • ta reda på vilka riskerna för brand är
  • förhindra att brand uppstår
  • förhindra att människor och egendom skadas om brand trots allt skulle uppstå

Riskinventering

För att kunna arbeta systematiskt med att förbättra brandskyddet och informationen kring detta krävs att man först och färmst är medveten och känner till vilka riskerna är på arbetsplatsen!

Kartläggning av brandriskerna kallas riskinventering och omfattar bl a:
  • Verksamhetens risker för brands uppkomst
  • Verksamhetens risker vid brands uppkomst

Fortsätt läsa Förebyggande brandskyddsarbete