Etikettarkiv: Säkerhet

Säkerhetskultur

Attityder och arbetsplatskultur är en ledarskapsfråga!

Arbetsmiljöverket har på sin webbplats tagit fram en särskild temasida om säkerhetskultur på arbetsplatsen.

 

Det egna ansvaret för arbetsmiljö och säkerhet

Arbetsgivaren har ansvar för sin personals säkerhet. Arbetsgivaren ansvar är att tillhandahålla utbildning, information, skyddsutrustning och förutsättningar att använda lämpliga skyddsåtgärder i arbetet.

På byggarbetsplatser arbetar personal från flera olika arbetsgivare där de flesta inte har något större inflytande över arbetsmiljön på plats – enbart på hur de egna arbeten utförs. Därför vilar ett tungt ansvar också på på beställaren och huvudentreprenören som arbetar med planering och samordning av hela bygget.

Varken arbetsgivare, beställare eller ens huvudentreprenör har möjlighet att övervaka all arbeten och aktiviter samtidigt. Därför måste var och en ta ett personligt ansvar för arbetsmiljön vilket bl a innebär att följa reglerna, inte utsätta sig själv eller andra för onödiga risker samt att reagera om risker upptäcks.

Fortsätt läsa Det egna ansvaret för arbetsmiljö och säkerhet

Elsäkerhet – tillfällig el

Byggarbetsplatsens elsäkerhet

el iconNär starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1 trädde i kraft ersatte dessa föreskrifterna för tillfälliga starkströmsanläggningar.

I syfte att ta reda på hur byggentreprenörer följer starkströmsföreskrifterna. Efter ett trettiotal tillsynsbesök på byggarbetsplatser under 2009 har har Elsäkerhetsverket dokumenterat elsäkerheten  i en rapport.
Fortsätt läsa Elsäkerhet – tillfällig el

Heta arbeten – regler och villkor

Källor: Innehållet i detta avsnitt är hämtat från bl a Svenska Brandskyddsföreningens webbplats och försäkringsbolaget if. Länkar finns i källhänvisning och länklista

Varför är heta arbeten brandfarliga?

  • Vid svetsning och skärning används en låga med mycket hög temperatur, som kan antända de flesta material.
  • Kring lågan uppstår heta oförbrända gaser som lätt kan spridas in i väggar eller andra dolda utrymmen.
  • Inte bara glödande svetsloppor är brandfarliga, utan även ”svarta” svetsloppor kan ha en temperatur på upp till 500 °C, och kan då antända de flesta brännbara ämnen.
  • Vid svetsning eller uppvärmning av rör eller andra värmeledande material sprids värmen, och brand kan uppstå långt från arbetsstället, t.ex. inne i en vägg eller andra byggnadsdelar. Gnistor från slipning och skärning med rondell kan vara lika farliga som svetsloppor.
  • Hetluft som alstras genom förbränning av gas, t.ex. vid takläggning, har så hög temperatur att de flesta brännbara ämnen kan antändas.
  • Även hetluft som alstras elektriskt, t.ex. med varmluftpistol, kan ha så hög temperatur vid verktygets mynning att brännbara material kan antändas.

Källa: Heta Arbeten (if)
Fortsätt läsa Heta arbeten – regler och villkor

Heta arbeten

Vad är heta arbeten?

Heta arbeten är arbeten som alstrar värme eller avger gnistor. För att få utföra heta arbeten måste du vara medveten om brandriskerna och kunna utföra arbetet på ett så säkert sätt som möjligt.

Exempel på heta arbeten är svetsning, skärning och borrning som alstrar värmer samt uppvärmning av t ex klister vid takläggning.

Friktion mellan t ex diamantborr och betong skapar en värmeutvecklig som kan var skadlig både för verktyg och material med lågt värmemotstånd. Vid skärning med t ex vinkelslip kan det slå gnistor som riskerar att antända material i närheten.

Hur stora riskerna är beror bland annat på hur lätt material och vätskor i närheten antänds, smälter och/eller brinner.

Fortsätt läsa Heta arbeten