Krisorganisation på arbetsplatsen

En krisorganisation med tydlig uppgiftsfördelning som tydligt anger vem som har ansvar för vad vid en arbetsplatsolycka eller annan allvarlig situation, t ex brand eller trafikolycka vid vägarbetsplats.

Det är viktigt att alla i arbetsorganisationen känner till:
 • vem som i ansvara för vad,
 • vem som för befälet i en krissituation,
 • vad deras egen roll är i krisorganisationen,
 • var det finns information om första hjälpen, larmnummer och en färdbeskrivning till arbetsplatsen!

Det är viktigt att alla – genom utbildning och övning – är väl förberedda på sin tilldelade roll i krisorganisationen .

Annonsplats

Viktigt att flera kan hantera hjälputrustning och vet vad de hittar denna, t ex hjärtstartare, brandfilt, brandsläckare etc

Exempel på uppgifter och rutiner som kan definieras i krisberedskapen:
 1. Ta hand om skadade,
  • Larma ambulans och polis,
  • Ge första hjälpen,
 2. Stöd och informationsinsatser
  • Stötta och följa med till sjukhus,
  • Informera och stötta arbetskamarate och vittnen till olyckan,
  • Kontakta anhöriga,
  • Hantera  journalister och kontakter från media.
 3. Uppföljning
  • Samla kollegor
  • Bedöm behov av specialistinsatser, t ex psykologhjälp.

I det akuta skedet går det sällan att göra en bedömning av vilka uppföljande insatser olika personer behöver.

Rutin för omhändertagande av människor i kris bör också omfatta åtgärder för att följa upp och uppmärksamma om psykiska symptom som visar sig efterhand.

Annonsplats

Läs mer:

Källor

Arbetsmiljöverket

Annonsplats