Checklista L-ABC

Kontrollera olycksplatsen för att skapa dig en bild av vad som hänt.

L – Livsfarligt läge

Bedöm om det är en fara för den drabbade att ligga kvar på stället och om det finns säkerhetsrisker för dig eller andra att hjälpa den skadade på olycksplatsen?

Annonsplats

Exempel på ”Farligt läge” är om det finns risker som brandfara, rasrisk, explosionsrisk eller att bli påkörd av ett fordon. Vid olyckor på vägarbetsplatser med transportfordon inblandade kan du behöva kontrollera bilens skyltning och om den innehåller ”Farligt gods”

Åtgärder som kan behöva vidtas vid farligt läge kan vara att stoppa trafiken eller flytta den skadade till en säkrare plats innan räddningsarbetet kan fortsätta.

Observera att det kan vara riskfyllt för den skadade att förflyttas eftersom detta kan förvärra skadorna.

Annonsplats

Viktigt att stabilisera personer om denne varit med om ett fall eller en trafikolycka.


Om farligt gods

Om farligt gods finns i bil som omfattas av olyckan kan det finnas risk för läckage av farligt ämne eller explosion.

Bilar som transporterar farligt gods skall vara märkta med orange skylt:
  • En orangefärgad skylt betyder att bilen transporterar farligt gods.
  • Orangefärgade skyltar som är märkta med två siffror anger godsets ”farlighet” och UN-nummer.

Exempel på  skyltar som anger om något är explosivt, brandfarligt eller radioaktivt: Skyltar Farligt Gods


A – Andning

  • Se till att den drabbade har öppna luftvägar och kontrollera andningen.
  • Andningen kontrolleras genom att se, lyssna och känna om andning finns:
Om det inte finns andning eller om andningen är onormal:
  • påbörja HLR- manuellt
  • använd hjärtstartare – om det finns en sådan på plats och du har fått utbildning på att använda sådan.

Finns ingen andning alls så stannar du vid punkt A och arbetar vidare med HLR  tills räddningstjänsten anlänt och kan ta över.

Om personen andas och inga tecken på skador finns, lägg den drabbade i stabilt sidoläge innan du fortsätter till punkt B för att kontrollera blödningar.

B – Blödning

Kontrollera om det finns tecken på blödning – utvärtes eller invärtes?

Tecken på invärtes blödning kan vara att personen har blånader/blåmärken, smärta, blek hy eller är kallsvettig, frossig och har snabb ytlig andning.

C – Chock-Cirkulationssvikt

Vid tecken på chock och vid alla större skador och blödningar så ska man förebygga cirkulationssvikt.

Om den skadade förlorat mycket blod kan personen drabbas av cirkulationssvikt som är ett akut livsfarligt tillstånd.

Tecken på chock/cirkulationssvikt är att personen är blek, kallsvettig, yr, fryser, känner sig törstig och har en snabb ytlig andning.

Så här förebygger du att chock och cirkulationssvikt uppstår:

  • Låt den skadade ligga ner, t ex i stabilt sidoläge
  • Håll den skadade lugn
  • Se till att den skadade behåller sin kroppstemperatur t ex med filtar och varma kläder –  även under den skadade eftersom underlaget kan vara kallt.

Ge INTE den skadade något att dricka!

Annonsplats

I väntan på räddningstjänsten

När du har gått igenom L-ABC för en skadad person och bedömer att läget är stabilt,  under kontroll, kan du i väntan på räddningstjänsten försiktigt känna igenom kroppen för att kontrollera om det finns andra skador.

OBS! Det är viktigt att inte flytta eller ändra läge på personer som har fysiska skador, t ex efter fall eller trafikolycka.

Läs mer:

Annonsplats