Vad händer i kroppen vid elolycka?

Att få ström genom kroppen kan ge allt från kittlingar leda till muskelkramp, vätskeförlust och oregelbunden hjärtverksamhet samt i värsta fall uppstår hjärtkammarflimmer som är direkt dödligt.

Skadans omfattning beror på bl.a:
 • strömstyrka
 • hur lång tid strömmen flyter genom kroppen
 • vilken väg strömmen tagit genom kroppen
 • kontaktytan mellan kroppen och den spänningsförande delen
 • hudens fuktighet.

Läs mer: Första hjälpen vid elolycka

Annonsplats

Kroppen är strömledande

Olika vävnader i kroppen har olika förmåga att leda ström.

Organ med hög ledningsförmåga:
 • Muskler
 • Blodådror
 • Nerver
Organ med låg ledningsförmåga:
 • Fettvävnader
 • Senor
 • Brosk

Om strömmen passerar hjärtat är risken stor för allvarliga skador.

Om huden är fuktig ökar risken för allvarliga skada eftersom övergångsmotståndet till kroppen då är mindre än om huden är torr. (vatten leder ström)

Annonsplats

Stor kontaktyta mellan hud och strömförande del ökar också risk för allvarlig skada.

Kontakta läkare!

Även elolyckor som inte upplevs som allvarliga kan ge svåra följder.

Du ska alltid kontakta en läkare om händer eller fötter känns avdomnade eller om kroppens muskler reagerar underligt.

Uppsök alltid sjukvård efter:
 • ström genom kroppen
 • verkan av ljusbåge
 • medvetslöshet
 • brännskador
 • domning eller kramper
 • verkan av blixtnedslag.

Läs mer: Elsäkerhet

Källor om elsäkerhet bl.a:
 • Elsäkerhetsverket
 • Sjukvårdsupplysningen
Annonsplats