Återbruk av tegel

Äldre tegelbyggnader håller ofta hög kvalitet även efter 100 år, är relativt underhållsfria och har många gånger en återstående livslängd än idag som antagligen sträcker sig längre än för en del nyare byggnadskonstruktioner.

Tillgången och möjligheten att återbruka gammalt fint tegel bedöms vara för begränsad för att vara realistiskt när det gäller storskaligt byggande. Det kan vara svårt att säkerställa rätt mängd och kvalitet för att projektera och bygga med gammalt tegel i större byggprojekt, t ex bostadsbyggande.

Annonsplats

Däremot finns det en avsättning för gammalt tegel i mer avgränsade projekt och där är arkitekten får utrymme att kombinera teknik och estetik t.ex. för att skapa byggnader som smälter in i befintliga och äldre stadsmiljöer.

Rivning av tegel

Selektiv rivning och rensning av tegel är ibland fullt möjligt och det sker inte sällan i samband  med att större gammal tegelbyggnader måste rivas. Rivningen av denna typ av byggnader och av stora mängder tegel bedöms vara en mindre andel av alla rivningar idag.

Troligtvis kommer rivningar av äldre tegelhus att vara begränsad även i framtiden. Ambitionen är ofta att bevara dessa och den kulturmiljö dessa bidrar till.

Annonsplats

Möjligheten till effektiv återbruk av tegelstenar är beroende på när och hur tegelmuren uppfördes samt om fogarna reparerats på senare år.

För att så effektivt som möjligt kunna separera tegelstenarna från varandra samt rensa bort bruket utan att skada stenen bör bruket vara mjukare än själva stenen. Förr användes kalkbruk som fog men byttes senare ut till betydligt hårdare cementbaserat bruk.

Ekonomi i selektiv rivning av tegel

Selektiv rivning kan ta längre tid men om det organiseras väl kan det blir lönsamt. Detta beror bl.a hur hög alternativkostnaden blir att göra sig av med kanske orenade rivningsmassor samt på möjligheten att sälja dessa ofta högkvalitativa tegelstenar.

Det är dock inte säkert att alla mursten utseendemässigt är av samma fina och homogena kvalitet som det yttersta skiktet i fasaden.

Rensning av tegelstenar från kalkbruk kan göras manuellt men det finns också maskiner som kan effektivisera arbetet.

Läs mer:

Tegel

Arbetsmiljö vid selektiv rivning

Återvunna massorMur- och Putsföretagen
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats