Etikettarkiv: Kvalitet

10 års funktionsgaranti på putsade fasader


Försäkringsbolaget Garbo har tagit fram en förlängd garanti för de putsade fasader som klassas som Säker Fasad.

10 års funktionsgaranti

Funktionsgarantin är framtagen tillsammans med Spef och  gäller i 10 år från godkänd slutbesiktning.

Säke-fasad

Den 10-åriga funktionsgarantin gäller för de putsade fasadsystem som är godkända enligt Säker Fasad samt under förutsättning att de särskilda krav och villkor för garantin uppfylls under entreprenaden.

Fortsätt läsa 10 års funktionsgaranti på putsade fasader

Förvaring, hantering och tillskärning av mineralull

Förvaring:
Om isoleringsmaterialet lagras utomhus måste det skyddas från regn. Stapla förpackningarna på en plan yta som inte har förbindelse med marken. Täck vid behov över staplarna med vattentät presenning eller plast.

Om isoleringsmaterialet skulle bli vått, trots att dessa åtgärder vidtagits, är det bara att låta det torka och sedan kan det användas som vanligt.

Hantering:
Hantera stenullsförpackningarna med viss försiktighet, så att de inte skadas.

Var uppmärksam så att kanter och hörn på förpackningen eller isoleringen inte bryts, i synnerhet vid avlastning.

Tillskärning:
Det är enklast att skära med en för ändamålet avsedd bredbladig kniv. En träplatta kan även användas som verktyg.

Se alltid till att ha lite extra bredd till förfogande vid fastsättning av flexibelt isoleringsmaterial (bredd = avstånd mellan reglar + kompressionsmarginalen).

Källa: www.paroc.se

Strukturella hinder för god boendekvalitet till rimliga kostnader

Tankar, observationer och slutsatser – en debattartikel.

Artikelförfattare:
Mats Persson, Tekn.dr., tidigare vid Högskolan i Halmstad (numera Malmö Universitet)
Lennart Welin Arkitekt SAR MSA, Lund.

Artikeln publicerades första gången på Kunskapslänken.se 2011

Bostadsbyggandet går trögt och det byggs fortfarande för lite, antalet färdigbyggda lägenheter i flerbostadshus uppgick 2009 till 14 447, en minskning med 27 % jämfört med 2008 och för 2010 fortsatte minskningen med 15 % till 10 625 lägenheter.


Det totala antalet bostäder som färdigställdes 2010 uppgick till 19 500 eller drygt 2 lägenheter per tusen innevånare vilket innebär att vi i Sverige bygger cirka hälften så många bostäder per innevånare som våra nordiska grannar, med undantag för Danmark.

Fortsätt läsa Strukturella hinder för god boendekvalitet till rimliga kostnader