LOU är ett kraftfullt verktyg – inte en ursäkt

Lagen om offentlig upphandling, LOU, styr många av branschens byggherrar och beställare. Syftet med lagen är att hushålla med skattemedel – inte slösa på samhällets resurser.

En del offentliga beställare anser att LOU är ett hinder för kvalitativa och prisvärda upphandlingar av projektering eller entreprenader.

Annonsplats

Den kortsiktiga kostnaden för den offentliga beställaren är inte ett mått på hur mycket skatteintäkter som krävs för den långsiktiga förvaltningskostnaden. En bedömning av förvaltningskostnaden, underhållskostnader mm kan i bästa fall bedömas med hjälp av kriterier som anges i anbudet.

LOU – ett verktyg för kompetent handhavande

Detta handlar sannolikt om inkompetens. Och det är svårt att handla upp något så komplext som en bygg- eller anläggningsentreprenad och föreställa sig något som ännu inte är byggt. Det går dock att skapa kvalitativa rutiner och vägledning för hur utvärdering ska ske och vad/hur anbuden ska utformas.

Precis som för alla andra kraftfulla verktyg krävs LOU ett kompetent handhavande. I annat fall riskerar det att få omvänd effekt än den tilltänkta (att skapa värden och hushålla med skatteintäkterna)

Det är inte lägsta pris som gäller – till varje pris

Annonsplats

LOU föreskriver dock inte att lägsta anbud/pris ska antas om det finna andra kriterier specificerade som anbudsgivare måste uppfylla. Beställaren kan också precisera hur anbuden ska utvärderas.

Genom LOU kan kompetenta beställare styra upphandlingen mot bästa och mest långsiktig värde för offererad kostnad

Annonsplats

Genom att fokusera på kvalitet och långsiktiga aspekter används den offentliga upphandlingen kvalitativt. Varje investerad skattekrona får då bättre möjlighet att skapa värden.

Att använda Lou som en ursäkt för att inte handla långsiktiga värden håller inte!

Ju bättre en beställare är på att handla upp med stöd av LOU desto bättre hushåller de med samhällets resurser. De långsiktiga resurserna/kostnaderna som behövs kan vara mer avgörande än själva investeringskostnaden, t.ex om:

  • sunda och trivsamma bostäder och kvarter => tryggare och friskare befolkning(?)
  • hållbara och kvalitativa material och konstruktioner => lägre drift- och underhållskostnader(!)

Läs mer:

Annonsplats