Vad är KMA?

Det finns olika system för att hantera kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstyrning i ett företag och på en arbetsplats.

Många företag strävar idag efter att sammankoppla ledningssystemen för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA).

Annonsplats

KMA – Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Idag är det vanligt att miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete samordnas. Begreppet KMA står för detta.

Begreppet kvalitetssäkring innebär bland annat:
  • Att kontroll skall ske av den som utför arbetet, t ex enligt en egenkontrollplan.
  • Kvalitetskrav på arbetsorganisation och arbetsmiljö.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en del i KMA-arbetet i ett företag. SAM är lagstadgat genom arbetsmiljölagstiftningen  och följer samma principer som arbetet med kvalitets- och miljöledningsfrågor.

Ledningssystem

Kvalitets- och miljöstyrningen är vanligtvis uppbyggd enligt ISO-standarder (ISO 9000 respektive ISO 14000).

Annonsplats

Ledningssystemen innehåller rutiner som hjälper företagen att arbeta så miljövänligt som möjligt.

Certifiering

Företag som har ett välfungerande miljöledningssystem kan certifiera sig t ex enligt standarden ISO 14001 för miljö- och kvalitetsledningssystem eller registreras enligt EMAS-förordningen.

Annonsplats

Läs mer:

KMA-rond

.

Annonsplats