Vad är KMA?

Det finns olika system för att hantera kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstyrning i ett företag och på en arbetsplats.

Många företag strävar idag efter att sammankoppla ledningssystemen för kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA).

KMA – Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Idag är det vanligt att miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete samordnas. Begreppet KMA står för detta.

Kvalitetssäkring

Begreppet kvalitetssäkring innebär bland annat:

  • Att kontroll skall ske av den som utför arbetet, t ex enligt en egenkontrollplan.
  • Kvalitetskrav på arbetsorganisation och arbetsmiljö.


Logga in för att läsa hela artikeln. Kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderättigheter för läromedlen på denna webbplats.


Byggarbetsplatsens arbetsmiljö

.