Etikettarkiv: Fastighetsförvaltning

Ritningarnas roll i förvaltningsskedet

Drift- och skötselinstruktioner

All information som kan vara relevant för framtida ändringar eller kompletteringar samt för drift och skötsel brukar man försöka arkivera vid avslut av byggprojekt idag. Det är beställarens ansvar att begära in och i förekommande fall bekosta dessa handlingar.

Utöver relationsritningar arkiveras ofta produktinformation från leverantörer, t ex vitvaror, bänkskivor, golvmaterial mm. Ibland sparas även materialleverantörernas miljövarudeklarationer, som beskriver materialens miljöpåverkan från tillverkning till bruksskede samt avfallshantering och återvinning av materialen när de skall rivas ut.

Fortsätt läsa Ritningarnas roll i förvaltningsskedet

Upphandlings- och entreprenadformer

Upphandling av bygg- och anläggningsprojekt

Innan en byggentreprenad påbörjas skrivs ett avtal (entreprenadkontrakt) mellan byggherren/beställaren (som ofta är fastighetsägaren) och det byggföretag  (entreprenör) som skall utföra bygget eller anläggningsprojektet (entreprenaden).

Beställaren kan välja mellan olika entreprenadformer beroende på hur stor del och ansvar denne vill ta för projektering och de olika delarna av entreprenaden.

Fortsätt läsa Upphandlings- och entreprenadformer

Fastighetsförvaltning och underhåll

Förvaltningsskedet

Förvaltningsskedet tar vid efter att byggprocessen är avslutad och byggprojektet/entreprenaden godkänts. Nu kan byggnaden (eller anläggningen) tas i bruk, dvs användas. Byggherren har ansvar för förvaltningen av en byggnad eller anläggning.

Förvaltning innebär bl a uthyrning till hyresgäster, skötsel av byggnad etc. Detta arbete och ansvar brukar sammanfattas under begreppet drift- och underhåll. Under förvaltningsskedet behövs både städning, uppvärmning och underhåll av byggnaden.

Fortsätt läsa Fastighetsförvaltning och underhåll