Handbok inför relining

SABO (nuvranade Sveriges Allmännytta) och Fastighetsägarna har tagit fram en handbok för bostadsföretag och fastighetsägare inför relining av befintliga spillvattenledningar.

Handboken ”Att upphandla relining” baseras bl.a. på en rapport från KTH om relining samt belyser förutsättningarna att välja renovering av rör i  avvaktan på stambyten längre fram  tiden.

  • Handboken ”Att upphandla relining” kan köpas från Sveriges Allmännytta (f.d. Sabo) och fokuserar på kravspecifikationer och andra upphandlingsfrågor vid relining,
  • KTH-rapporten om relining, som kan läsas online, innehåller beskrivningar och bilder.

Läs mer:

Källor bl.a.:
  • Sveriges Allmännytta (tidigare SABO)
  • Renoveringscentrum
  • Relingsrapport (KTH 2011)

Branschföreningen för Relining i fastigheter
Sponsrar ByggipediaAnnonsplats