Byggherren – Vem är det?

Byggherren

Byggherren är det den person eller företag som äger en fastighet som tar beslutet att bygga, riva eller bygga om.

Annonsplats

I byggsammanhang kallas den som äger fastigheten för byggherre. Ibland är byggherren en person ibland ett företag, t ex ett fastighetsbolag.

Byggherren är ofta även beställare

Byggherren är ofta beställare till projektet, men inte alltid. Beställaren kan även vara någon annan än byggherren, t ex:

  • fastighetsförvaltaren
  • en brukare,
  • byggentreprenör, totalentreprenör.

Beställaren handlar då upp projektet och genomför det till byggherren. Beställaren är projektets kund medan byggherren eller byggherrens hyresgäster är slutkunder.

När byggherren är beställare

Annonsplats

Det är ofta byggherren som beställer och anlitar det eller de företag som behövs för att fullfölja för att planera och bygga huset.

Ibland har byggherren anlitat en projektledare som hjälper honom/henne att driva projektet, men det är normalt byggherren själv som är avtalspart, dvs den som står på kontraktet med de företag som anlitas.

Om projektet är t ex totalentreprenad anlitar byggentreprenören i sin tur de övriga företag som behövs för projektet. Då är byggnadsentreprenören beställare till de konsulter och underentreprenörer som de i sin tur anlitar i projektet.

När byggherren är en bostadsrättsförening

Bostadsrättsföreningar är liksom andra fastighetsägare beställare i samband med t ex ombyggnader, t ex stambyten, fasadarbeten mm.

En bostadsrättsförening kan också vara byggherre och beställare vid nyproduktion.  I de flesta nybyggnadsprojekt med bostadsrätter  är det bostadsrättsföreningen som är byggherre men t ex ett byggföretag som är beställare.

Angående ägandet i  en bostadsrättsförening:
  • Det är inte de enskilda personer eller familjer som flyttar in i och äger en bostadsrätt som också äger fastigheten och huset
  • Det är föreningen som är den juridiska ägaren till fastigheten.
  • Bostadsrättsinnehavaren äger enbart rätten att nyttja lägenheten.

När brukaren är beställare

Brukare är benämningen på de som bor  bostadslägenheter.

En bostadsrättsinnehavare är brukare och har rättighet – samt även skyldighet – att utföra vissa invändiga underhållsåtgärder i sin lägenhet. Om hantverkare anlitas blir bostadsrättsinnehavaren beställare av jobbet.

Samma sak gäller om en hyresgäst beställer hantverksjobb. En hyresgäst har dock ingen generell rättighet – eller skyldighet – att utföra ändringsarbeten  sin lägenhet, om inte hyresvärden godkänt detta.

Annonsplats

En brukare som beställer byggjobb är normalt inte byggherre. Beställning av hantverksjobb som görs av privatpersoner går under konsumentlagstiftningen,

Länkar och källor

Byggherrens ansvar enligt PBL

Annonsplats