Bygga bättre än BBR

 

Annonsplats

En intressant artikel via Byggherrarna: Bygg Bättre än BBR med BeBo

BeBo är Energimyndighetens beställargrupp för flerbostadshus.

Annonsplats

BeBo har tagit fram så kallade Godhetstal; ett dokument som hjälper beställaren att ställa rimligt höga krav vid ombyggnad.

Annonsplats

 BeBo´s hemsida

Annonsplats