Etikettarkiv: Energi

Projektering – energi och isolering

Projektering:

För att beräkna en byggnads energianvändning och behovet av isolering samt vilken tjocklek isoleringen skall ha i olika konstruktioner kan särskilda beräkningsprogram användas.

Det finns allt ifrån beräkningsprogram som utför överslagsberäkningar baserade på antagna förutsättningar, t ex om uppvärmningssystem, klimatzon samt U-värden för olika byggdelar, till mer avancerade energiberäkningsprogram där flera värden måste matas in och då blir också beräkningsresultatet ofta mer rättvisande.

Bild: Mineralull som ritningssymbol (dubbla isoleringskikt). (Rockwool)

Fortsätt läsa Projektering – energi och isolering