Monteringsanvisningar

Montering av olika byggmaterial och byggelement måste följa de anvisningar som ges i antingen bygghandlingar, dvs ritningar eller beskrivningar eller i de anvisningar som hänvisas till i bygghandlingarna eller entreprenadkontraktet.

Det är också vanligt att det finns kompletterande anvisningar från leverantörerna som skall följas.

  • Bygghandlingar och allmänna standarder beskriver sällan detaljutförande på produktnivå.
  • Arbetsmoment och detaljerade arbetsanvisningar kan skilja sig mellan olika material, fabrikat och leverantörer.

Det är viktigt att kolla upp och följa materialleverantörernas anvisningar för de produkter eller systemlösningar som används i ett projekt. I annat fall finns risk för sämre kvalitet och hållbarhet.

Om arbetsutförandet avviker från det som föreskrivs i projektet och av leverantörer är det inte heller säkert att garantier och försäkringar gäller.

Att hitta arbets- och montageanvisningar

Kontakta leverantören

För att ta reda på hur ett visst material eller en specifik produkt skall hanteras och monteras kontaktas leverantör eller återförsäljare.

Använd internet

Informationen går oftast att hitta på leverantörens hemsida. Alla hemsidor ser dock olika ut och det kan vara svårt att hitta rätt information hos vissa leverantörer.


Tips:

Träna på att hitta och hantera information från olika hemsidor

Det är bra att titta på flera av de olika leverantörernas hemsidor och lära sig att hitta olika dokument på dessa. Med lite vana brukar det gå snabbt att hitta även på hemsidor man inte besökt tidigare.

Exempel (Isover): Leverantörernas montage- och arbetsanvisningar


Att söka anvisningar via sökmotor

Ibland går det enklare att söka specifik information via Google, eller annan sökmotor. Exempel på sökord som brukar fungera:

  • leverantörsnamn,
  • produktnamn, produktkategori och beteckning
  • ord som arbetsanvisning, monteringsanvisning eller dylikt.

När detta görs så noga som möjligt hamnar de sökträffar som är mest pålitliga högt upp i sökresultatet.

Obs:

  • Kontrollera alltid att det dokument eller den sida som påträffas via sökmotor fortfarande är aktuellt. Det förekommer tyvärr att gamla och inaktuella anvisningar och dokument finns kvar på internet – även om leverantören inte längre länkar till det från sin hemsida.
  • Följ aldrig anvisningar som inte har direkt koppling till den aktuella leverantörens egna hemsida! Det förekommer att andra hemsidor också lägger upp anvisningarna men missar att ta bort dessa dokument när de inte längre är aktuella. Kolla om det är någon annan hemsidas adress (än leverantörens) som syns i länken.

Specifika anvisningar kontra generell information

Många leverantörer av byggmaterial är duktiga på att skriva allmänna anvisningar och god råd. Det gäller att skilja mellan

  • anvisningar som måste följas för att uppnå det resultat som krävs t ex i BBR för en specifik byggdel , respektive
  • allmän information och goda råd som gäller alla liknande produkter och fabrikat eller alla byggdelar.

Tips:

Träna på att skilja mellan vad som är allmänna råd och riktlinjer, marknadsföring och faktiska anvisningar som skall följas för att uppnå rätt kvalitet i utförandet.


Allmänna råd

Allmänna råd och rekommendationer kan nästa alltid följas oavsett vilken leverantör som skrivit dem på sin hemsida och oavsett vilket materialfabrikat man arbetar med men bara så länge det inte strider mot specifika anvisningar i projektet, på arbetsplatsen eller för just den byggprodukt som används.

Marknadsföring

Information som enbart är avsedd som marknadsföring av en produkt är inte tillräckligt saklig eller grundlig för att användas som underlag i produktionen. De flesta av de egenskaper som t ex ett reklamblad beskriver att en produkt har, har också konkurrenternas produkter.

Om man skall jämföra och välja rätt produkt måste man gå ner på detaljnivå och även ta hänsyn till de olika projektens krav. Alla projekt har lite olika förutsättningar och därför kan ett material vara det bästa i det ena projektet men inte i ett annat.


Vid osäkerhet om vilka anvisningar som gäller – kontakta leverantören ifråga!

  • Be gärna att få skriftliga anvisningar för den/de produkter som används.