Monteringsanvisningar

Montering av olika byggmaterial och byggelement måste följa de anvisningar som ges i antingen bygghandlingar, dvs ritningar eller beskrivningar eller i de anvisningar som hänvisas till i bygghandlingarna eller entreprenadkontraktet.

Det är också vanligt att det finns kompletterande anvisningar från leverantörerna som skall följas.

Annonsplats
 • Bygghandlingar och allmänna standarder beskriver sällan detaljutförande på produktnivå.
 • Arbetsmoment och detaljerade arbetsanvisningar kan skilja sig mellan olika material, fabrikat och leverantörer.

Det är viktigt att kolla upp och följa materialleverantörernas anvisningar för de produkter eller systemlösningar som används i ett projekt. I annat fall finns risk för sämre kvalitet och hållbarhet.

Om arbetsutförandet avviker från det som föreskrivs i projektet och av leverantörer är det inte heller säkert att garantier och försäkringar gäller.

Att hitta arbets- och montageanvisningar

Kontakta leverantören

För att ta reda på hur ett visst material eller en specifik produkt skall hanteras och monteras kontaktas leverantör eller återförsäljare.

Använd internet
Annonsplats

Informationen går oftast att hitta på leverantörens hemsida. Alla hemsidor ser dock olika ut och det kan vara svårt att hitta rätt information hos vissa leverantörer.


Tips:

Träna på att hitta och hantera information från olika hemsidor

Det är bra att titta på flera av de olika leverantörernas hemsidor och lära sig att hitta olika dokument på dessa. Med lite vana brukar det gå snabbt att hitta även på hemsidor man inte besökt tidigare.


Att söka anvisningar via sökmotor

Ibland går det enklare att söka specifik information via Google, eller annan sökmotor. Exempel på sökord som brukar fungera:

 • leverantörsnamn,
 • produktnamn, produktkategori och beteckning
 • ord som arbetsanvisning, monteringsanvisning eller dylikt.

När detta görs så noga som möjligt hamnar de sökträffar som är mest pålitliga ofta högt upp i sökresultatet.

Obs:

 • Kontrollera alltid att det dokument eller den sida som påträffas via sökmotor fortfarande är aktuellt. Det förekommer att gamla och inaktuella anvisningar och dokument finns kvar på internet – även om leverantören inte längre länkar till dessa från sin hemsida (men har glömt att radera/dölja dem helt från sin databas och därför fortsätter att indexeras via sökmotorer)
 • Följ aldrig anvisningar som inte har direkt koppling till den aktuella leverantören, t.ex. finns på deras hemsida! Det förekommer att andra hemsidor också lägger upp anvisningarna men missar att ta bort dessa dokument när de inte längre är aktuella. Kolla om det är någon annan hemsidas adress (än leverantörens) som syns i länken.

Specifika anvisningar kontra generell information

Många leverantörer av byggmaterial är duktiga på att skriva allmänna anvisningar och god råd. Det gäller att skilja mellan:

 • anvisningar som måste följas för att uppnå det resultat som krävs t.ex. i BBR för en specifik byggdel , och för att uppfylla de entreprenadjuridiska kraven för godkänd entreprenad.
 • allmän information och goda råd från branschorgan som gäller alla liknande produkter och fabrikat eller alla byggdelar.
 • branschstandarder för arbetsutföranden som måste följas om det skrivits in i avtalet men som oavsett om de avtalats eller ej anses vara god praxis och om de följs bedöms vara hantverksmässigt utförande t.ex. vid slutbesiktning.

Tips:

Träna på att skilja mellan vad som är allmänna råd och riktlinjer, mindre sakliga marknadsföringstexter respektive faktiska anvisningar som måste följas för att uppnå rätt kvalitet i det aktuella arbetet.

Annonsplats

Allmänna råd och standarder

Allmänna råd och rekommendationer som utfärdats av branschorgan kan nästa alltid följas oavsett vilken leverantör som skrivit dem på sin hemsida och oavsett vilket materialfabrikat man arbetar med men bara så länge det inte strider mot specifika anvisningar i projektet, på arbetsplatsen eller för just den byggprodukt som används.


Vid osäkerhet om vilka anvisningar som gäller – kontakta leverantören ifråga!

 • Be gärna att få skriftliga anvisningar för den/de produkter som används.

Annonsplats