Produkter och användningsområden – Mineralull

Mineralullsprodukter

Mineralull används i första hand som värme- och byggisolering. Det vanligaste användningsområdet är som lätt isolering mellan reglar i väggar och i bjälklag.


Bild: www.paroc.se

Mineralull kan levereras som bl a:
  • skivor och rullar.
  • nätmattor och lamellmattor, bl a för teknisk isolering.
  • rörskålar.
  • lösull.

Exempel på användningsområden för mineralull:

Teknisk isolering


Bild: www.isover.se

Teknisk isolering är:

  • isoleringsprodukter som används för värme-, brand-, kondens– och ljudisolering inom VVS, industri och för marina ändamål.
  • en viktig åtgärd för låga energikostnader, t ex genom att värmeisolera värmepanna, ventilationskanaler, rörledningar och skorsten.

Även ventilationskanaler isoleras för att undvika värmeförluster eller i ljuddämpande syfte.

Produkterna som används för teknisk isolering är:

  • rörskålar,
  • nätmattor,
  • lamellmattor och
  • skivor.

Rörskålar är mineralull inklädd med armerad aluminiumfolie och används för att isolera runt rör.