Produkter och användningsområden – Mineralull

Mineralull används i första hand som värme- och byggisolering. Det vanligaste användningsområdet är som lätt isolering mellan reglar i väggar och i bjälklag.


Bild: www.paroc.se

Annonsplats
Mineralull kan levereras som bl a:
 • skivor och rullar.
 • nätmattor och lamellmattor, bl a för teknisk isolering.
 • rörskålar.
 • lösull.

Exempel på användningsområden för mineralull:
 • Värmeisolering av grund, tak och ytterväggar, t ex i sandwichkonstruktioner
 • Ljudisolering i mellanväggar
 • Stegljudsisolering i bjälklag och undergolv, t ex flytande golv.
 • Ljudabsorbenter eller ljuddämpande innertak
 • Brandisolering av konstruktionsdelar, installationer, branddörrar och brandcellsväggar.
 • Teknisk isolering t ex för VVS, ventilation.

Teknisk isolering


Bild: www.isover.se

Teknisk isolering är:

 • isoleringsprodukter som används för värme-, brand-, kondens- och ljudisolering inom VVS, industri och för marina ändamål.
 • en viktig åtgärd för låga energikostnader, t ex genom att värmeisolera värmepanna, ventilationskanaler, rörledningar och skorsten.
Annonsplats

Även ventilationskanaler isoleras för att undvika värmeförluster eller i ljuddämpande syfte.

Produkterna som används för teknisk isolering är:

 • rörskålar,
 • nätmattor,
 • lamellmattor och
 • skivor.

Rörskålar är mineralull inklädd med armerad aluminiumfolie och används för att isolera runt rör.

Annonsplats

Källor och länkar

www.isover.se

www.paroc.se


Branschföreningen för Lösullsisolering
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats