Produkter och användningsområden – Byggkeramik

Indelning av byggkeramik i olika produktgrupper talar om vilka egenskaper plattorna har och därmed var och hur de kan användas. Olika lerkvaliteter och tillverkningsmetoder ger plattor med skilda förutsättningar.


Innehållet på denna sida är framtaget i samarbete med Byggkeramikrådet, BKR. Bilderna tillhör Byggkeramikrådet.

Annonsplats

Materialegenskaper

Den egenskap som främst påverkar kvalitet och användningsområden är produkternas porositet som kan mätas med en standardiserad provningsmetod (EN ISO 10545-3) som används över hela världen. Värdet man får fram är materialets vattenabsorption i procent av produktens vikt.

Följande samband gäller:

  • Låg vattenabsorption => låg porositet och hög hållfasthet, frostsäkerhet etc.
  • Hög vattenabsorption => hög porositet och låg hållfasthet, frostsäkerhet etc.

Produktgrupper

Indelning av keramiska plattor i produktgrupper, definitioner och krav på egenskaper som mått- och ytkvalité, fysikaliska egenskaper etc. framgår av gällande svensk/europeisk standard SS-EN 14411. Standarden ges ut av SIS, Swedish Standards Institute.

Annonsplats

Tillverkningsmetod (formningsmetod): samt vattenabsorption i procent avgör vilken grupp produkten hamnar i.

Det finns huvudsakligen två formningsmetoder:

  • Torrpressning som är den i särklass vanligaste går ut på att ett relativt torrt lerpulver pressas till plattor högt tryck och bränns.
  • Strängpressning innebär att plastisk lermassa pressas genom munstycken före bränning.

Standarden innehåller 13 olika grupper. Förenklat och tillräckligt för materialval av standardprodukter kan vi nöja oss de fyra som beskrivs nedan:

Kakelplattor

Torrpressade, glaserade plattor. Används på väggar, men bara inomhus i vårt bistra klimat, de är inte frostbeständiga. Men i t.ex. Portugal ser man dem ofta på husfasader.

  • Bränns vid ca.1000°
  • Vattenabsorption 10 – 20 %.
  • Format: 150 x 150 mm och uppåt, vanliga format ärbl a 200 x 200, 300 x 300, 200 x 400

Klinkerplattor

Glaserade eller oglaserade plattor, finns i en mängd olika format. Klinkerplattor för golv har ofta en glasyryta som kan vara mer eller mindre sträv, anpassad för gångtrafik. Klinker används på väggar och golv, inom- och utomhus.

  • Vattenabsorption ca 0,2 – 6 %.
  • Bränntemperatur 1200 – 1400°.

Klinkerplattor med vattenabsorption under 0,5 % är i princip frostbeständiga. Även högre värde kan ge frostbeständighet beroende på byggkonstruktion.

Glaserade klinkerplattor
Oglaserade klinkerplattor

Glasering innebär att en man låter en glasmassa flyta ut över plattornas yta. Vid bränningen förvandlas den till glas som kan vara blankt eller matt och oftast färgat.

”Granitkeramik”

En stor grupp klinkerplattor kallas i Sverige ”Granitkeramik”. De har inget med granit att göra utan är sintrat stengods, keramik som närmar sig porslinskvalitet.

I den engelskspråkiga världen heter granitkeramik ”porcelain tiles”.

  • Vattenabsorption ofta långt under 0,5 %.
  • Hög hållfasthet,
  • Kan tillverkas i stora format, 60 x 120 cm är inte ovanligt.

Denna plattkvalitet utgör en stor, och växande del av världens tillverkning av keramiska plattor och är vanliga på stora golv i köpcenter, flygterminaler samt som fasadbeklädnad t ex i ventilerade ytterväggskonstruktioner.

Mosaik

Mosaik är små plattor av keramik (eller glas). Den används mest på väggar, men även på golv t.ex. i privata våtutrymmen.

  • Format från ca 10 x 10 mm upp till 100 x 100 mm.
  • Levereras och monteras sammanhängande i ark ca 300 x 300 mm.

Arken hålls ihop av nät av nylon eller liknande på baksidan.

Mosaik som sammanhålls med nät papper (kartong) ska inte användas i våtutrymmen eller utomhus.

Läs mer om kakel- och klinker i Byggkeramikhandboken

Andra liknande produkter:

Natursten
Läggning av marmor, kalksten, skiffer etc. sker med metoder som liknar bruksläggning av keramiska plattor i bruk.

Terrazzo (cementmosaikplattor, konstbetong)
Terrazzoplattor kan läggas med tunnskiktsmetoden i fästmassa, men ofta görs läggning i bruk, speciellt i stora lokaler, köpcenter och liknande.

Källor och länkar

Byggkeramikhandboken

Läs mer:

Råvaror och tillverkning – Byggkeramik

Annonsplats

Vattentäta våtrum – Vad gäller?

Keramiska byggnadsfasaderByggkeramikrådet, BKR
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats