Denna sida innehåller information och exempel som ibland förändras. Kontrollera vid behov detaljer, såsom aktuella anvisningar, föreskrifter, lagar eller standarder, med respektive myndighet eller utgivare!

Byggbranschens standardavtal

För att genomföra ett byggprojekt tecknas ofta en mängd olika avtal mellan aktörer som på olika sätt ska bidra i projektet.

Entreprenad- och konsultavtal

För entreprenadarbeten tecknas entreprenadavtal och för projektering tecknas konsultavtal. Dessutom finns avtal om att hyra maskiner, bodar och annan utrustning, leveransavtal för byggdelar och material.

Annonsplats

Avtalen tecknas mellan beställare och utförare eller leverantör av en tjänst. Överst i projektorganisationen finns byggherren som är beställare av projektering och entreprenad.

Byggherren kan tecka flera avtal med olika aktörer beroende på upphandlingsform eller med en aktör som blir vara huvudansvarig för hela projektet.

Ofta anlitar byggherren en totalentreprenör TE som huvudansvarig. TE tecknar i sin tur avtal med projketörer och olika entreprenörer/underentreprenörer. TE är då beställare till dessa – men inte byggherre!

Allmänna Bestämmelser för entreprenader

Annonsplats

AB-avtalen kallas de standardavtal som byggbranschen tagit fram för att underlätta ochundvika missförstånd vid kontaktskrivning och avtal i byggandet. AB är förkortning för Allmänna Bestämmelser.

Vanliga AB:
 • AB 04 – Allmänna Bestämmelser Utförandeentreprenad
  (92 och 04 är de årtal som bestämmelserna började gälla dvs 1992 respektive 2004).
 • ABT 94 – Allmänna Bestämmelser Totakentreprenad
 • ABU 04- Allmänna Bestämmelser Underentreprenader
 • ABTU 07 – Allmänna Bestämmelser Underentreprenader på totalentreprenad
 • ABA99 – Allmänna Bestämmelser Maskinentreprenad
 • ABS 05 – Allmänna Bestämmelser Småhusentreprenad (brukar gälla vid byggkontrakt med privatpersoner/konsumenter)
 • STÄLLNING 19 – Allmänna Bestämmelser Ställningsentreprenad (uthyrning och montage av byggnadsställningar)
 • ABM 07 – Allmänna Bestämmelser Materialleveranser
 • ABK 96 – Allmänna Bestämmelser Konsultuppdrag

För specialentreprenader som undertak, lösfyllnad, håltagning mm
finns också särskilda underentreprenadsavtal (ABU) framtagna.

 • AB-bestämmelserna gäller enbart om de åberopas i entreprenadavtalet.
 • AB-bestämmelserna för en entreprenad gäller först sedan de avtalats, dvs åberopats i ett enterprenadkontrakt.
 • Om ett entreprenadavtal ingåtts strax före en revidering av standardavtalet gäller den äldre verisonen för just det projektet (om den åberopats i avtalet).

Läs mer:

Vad är AMA?

Upphandlings- och entreprenadformer

Lagen om offentlig upphandling

Upphandling av anläggningsprojekt

Annonsplats

Entreprenaden

Planering och kommunikation för hantverkare

Annonsplats