Denna sida innehåller information och exempel som ibland förändras. Kontrollera vid behov detaljer, såsom aktuella anvisningar, föreskrifter, lagar eller standarder, med respektive myndighet eller utgivare!

Byggbranschens avtal och standardavtal

För att genomföra ett byggprojekt tecknas ofta en mängd olika avtal mellan aktörer som på olika sätt ska bidra i projektet.

Entreprenad- och konsultavtal

För entreprenadarbeten tecknas entreprenadavtal och för projektering tecknas konsultavtal. Dessutom finns avtal om att hyra maskiner, bodar och annan utrustning, leveransavtal för byggdelar och material.

Annonsplats

Avtalen teckans mellan beställare och utförare eller leverantör av en tjänst. Överts i organisationer finns byggherren som är beställare till av en total eller utförandeentreprenad. Byggherren kan tecka flera avtal beroende på upphandlings- och entreprenadform men även övriga aktörer tecknar avtal och är beställare  t ex till sina underentreprenörer och materialleverantörer.

Upphandlings- och entreprenadformer

Allmänna Bestämmelser för entreprenader

AB-avtalen kallas de standardavtal som byggbranschen tagit fram för att underlätta ochundvika missförstånd vid kontaktskrivning och avtal i byggandet. AB är förkortning för Allmänna Bestämmelser.

Vanliga AB:
 • AB 04 – Allmänna Bestämmelser Utförandeentreprenad
  (92 och 04 är de årtal som bestämmelserna började gälla dvs 1992 respektive 2004).
 • ABT 94 – Allmänna Bestämmelser Totakentreprenad
 • ABU 04- Allmänna Bestämmelser Underentreprenader
 • ABTU 07 – Allmänna Bestämmelser Underentreprenader på totalentreprenad
 • ABA99 – Allmänna Bestämmelser Maskinentreprenad
 • ABS 05 – Allmänna Bestämmelser Småhusentreprenad (brukar gälla vid byggkontrakt med privatpersoner/konsumenter)
 • STÄLLNING 19 – Allmänna Bestämmelser Ställningsentreprenad (uthyrning och montage av byggnadsställningar)
 • ABM 07 – Allmänna Bestämmelser Materialleveranser
 • ABK 96 – Allmänna Bestämmelser Konsultuppdrag
Annonsplats

För specialentreprenader som undertak, lösfyllnad, håltagning mm
finns också särskilda underentreprenadsavtal (ABU) framtagna.

AB-bestämmelserna gäller enbart om de åberopas i entreprenadavtalet.

Standardavtal

Vikten av en tydlig kommunikation 

Att vara tydlig och överrens med kunden samt att ha försäkrat sig om att kunden förstått vad avtalet innebär och omfattar.

Om kunden blir besviken och missnöjd med arbetet som utförts kan det ta mycket tid och kosta byggföretaget mycket pengar att efteråt reda ut vad som skulle gjorts och hur. Att behöva göra om jobbet och kanske köpa nytt material utan att få mer betalt för det blir särskilt kostsamt och tar tid som byggaren hade kunnat lägga på nya jobb som man kan tjäna nya pengar på.

Ett annat tips är att så fort en avvikelse sker eller kunden vill göra någon ändring/komplettering dokumentera dessa överenskommelser, inkl nya tider och kostnader, fortlöpande, t ex via uppdragsbekräftelse via brev eller mail till kunden.

Samma tillvägagångssätt gäller naturligtvis också för den kund som vill ha koll på läget, förstå vad han/hon beställt samt för att bättre kunna styra upp sitt projekt samt sina kostnader!Muntliga eller skriftliga avtal

Även muntliga avtal gäller men dessa är också ofta orsak till konflikter och tvister i byggbranschen. Det är ju svårt att bevisa vad som sagts och ord står då ofta mot ord.

Ju bättre dokumenterat alla avtal  som göra både före och under projektet är – desto mindre risk för problem och missnöjda kunder.

Bättre att skicka ett mail till beställaren och bekräfta det som avtalats än att inte skriva ner något alls. Då har beställaren möjlighet att agera om hen uppfattat att något annat.

Annonsplats

Länkar och källor

Effso tools – Allt du behöver veta om inköp/Entreprenad

Relaterat:

Planering och kommunikation för hantverkare

Annonsplats