Byggbranschens standardavtal

Allmänna Bestämmelser för entreprenader

AB-avtalen kallas de standardavtal som byggbranschen tagit fram för att underlätta ochundvika missförstånd vid kontaktskrivning och avtal i byggandet. AB är förkortning för Allmänna Bestämmelser.

Vanliga entreprenadavtalen:

 • AB 92 och AB 04 – Allmänna Bestämmelser Utförandeentreprenad
  (92 och 04 är de årtal som bestämmelserna började gälla dvs 1992 respektive 2004).
 • ABT 94 – Allmänna Bestämmelser Totakentreprenad
 • ABU 07 och ABU 04- Allmänna Bestämmelser Underentreprenader
 • ABTU 07 – Allmänna Bestämmelser Underentreprenader på totalentreprenad
  (s k ”totalunderentreprenader”)
 • ABA99 – Allmänna Bestämmelser Maskinentreprenad
 • ABS 05 – Allmänna Bestämmelser Småhusentreprenad (brukar gälla vid byggkontrakt med privatpersoner/konsumenter)
 • ABSE 2002 – Allmänna Bestämmelser Ställningsentreprenad (uthyrning och montage av byggnadsställningar)
 • ABM 07 och ABM92 – Allmänna Bestämmelser Materialleveranser
 • ABK 96 – Allmänna Bestämmelser Konsultuppdrag

För specialentreprenader som undertak, lösfyllnad, håltagning mm
finns också särskilda underentreprenadsavtal (ABU) framtagna.

Källa bl a: tools.effso.se

Vikten av en tydlig kommunikation mellan byggare och beställare

Att vara tydlig och överrens med kunden samt att ha försäkrat sig om att kunden
förstått att överenskommelser är kanske det viktigaste momentet i hela byggprocessen
för att kunna styra upp kvalitet och kostnader så att kunden känner sig nöjd – samt
så att byggföretaget också tjänar på affären!.

Om kunden blir besviken och missnöjd med arbetet som utförts – kan det ta mycket tid och kosta byggföretaget mycket pengar att efteråt reda ut vad som skulle gjorts och hur. Att dessutom behöva göra om jobbet och kanske köpa nytt material utan att få mer betalt för det blir särskilt kostsamt och tar tid som byggaren hade kunnat lägga på nya jobb som man kan tjäna nya pengar på.

Ett annat tips är att så fort en avvikelse sker eller kunden vill göra någon ändring/komplettering dokumentera dessa överenskommelser, inkl nya tider och kostnader, fortlöpande – t ex via uppdragsbekräftelse via brev eller mail till kunden.

Samma tillvägagångssätt gäller naturligtvis också för den kund som vill ha koll på läget, förstå vad han/hon beställt samt för att bättre kunna styra upp sitt projekt samt sina kostnader!


REFERENSER TILL DETTA AVSNITT bl a:

Om standardavtal (Sveriges Byggindustrier)
Boverket
Effso tools – Allt du behöver veta om inköp/Entreprenad
Svensk Byggtjänst