Upphandlings- och entreprenadformer


Denna artikel kommer att genomgå granskning och publiceras åter efter eventuella uppdateringar.

Annonsplats

Läs mer:

Lagen om offentlig upphandling

Byggbranschens avtal och standardavtal

Lagstiftning och entreprenadjuridik

Upphandling av anläggningsprojekt

Annonsplats