Vad är AMA?

AMA är frivilliga bestämmelser kring utförandet av olika arbeten. Reglerna blir juridiskt gällande först om de åberopas i entreprenadavtalet. Samma sak gäller flera andra branschstandarder som tagits fram för olika typer av arbeten.

Om regelverket AMA för byggprojekt

  • AMA står för Allmän Material- och Arbetsbeskrivning och en samling av projekterings- och utförande-standarder som sammanställts och ges ut av Svensk Byggtjänst.
  • AMA baseras på beprövade byggmetoder och får ofta utgöra underlag vid projektering samt ibland på bygget vid utförande av detaljlösningar som projektörerna hänvisar till i AMA.
  • AMA består av koder, rubriker och texter kring arbetets utförande.

Administrativa föreskrifter

AMA´s förslag till administrativa krav på byggprocessen brukar vara underlag för att ta fram administrativa föreskrifter för ett byggprojekt.

Annonsplats

Standardutföranden

De mer tekniska exemplen för utförande, material och kontroller kan användas för att ta och tekniska beskrivningar för utförande och detaljer inom bygg, anläggning, VVS, el och kylteknik.

AMA ges ut av Svensk Byggtjänst och finns inom fem olika områden:
  • Administrativa föreskrifter AF AMA, som baseras på AB och ABT (Allmänna Bestämmelser för utförande respektive för totalentreprenader)
  • Anläggnings AMA
  • Hus AMA
  • VVS AMA,
  • El AMA
  • Kyl AMA

Det finns också Råd och Anvisningar, RA, med kommentarer och förtydligande kring texterna i AMA. Källa: Svenska Byggtjänst

Film om AMA

Läs mer

Branschstandarder

Avtal och regler för byggprojekt

Entreprenaden

Annonsplats