Vad är AMA?

AMA är frivilliga bestämmelser kring utförandet av olika arbeten. Reglerna blir juridiskt gällande först om de åberopas i entreprenadavtalet.

Om regelverket AMA för byggprojekt

  • AMA står för Allmän Material- och Arbetsbeskrivning och en samling av projekterings- och utförandestandarder som sammanställts och ges ut av Svensk Byggtjänst.
  • AMA baseras på beprövade byggmetoder och får ofta utgöra underlag vid projektering samt ibland på bygget vid utförande av detaljlösningar som projektörerna hänvisar till i AMA.
  • AMA består av koder, rubriker och texter kring arbetets utförande.


=> Logga in för alla artiklar. Kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel


Relaterat:

Entreprenaden