Planering och kommunikation för hantverkare

Kommunikation är i sig ett ”hantverk” att bemästra. Även när det finns en utförlig beställning, bygghandlingar/ritningar för  ett uppdrag krävs en god kommunikation med kunden för att undvika missförstånd, problem och tvister mellan hanverkaren och kunden.

Grundläggande 1: Olika kunskap och referensramar

Ett problem med kommunikationen mellan hantverkare och kund kan bland annat vara olika kunskap och därmed kanske också olika förväntningar. Genom tydlighet i kommunikationen med kunden kan du som hanttverkare förebygga missförstånd, vilket många konfliker beror på.

Annonsplats

Grundläggande 2: Planering

God planering är en förutsättning för att kunna skapa trygghet för din kund och för att kunna informera kunden om förutsättningarna – i förväg (inte när det är för sent).

Med god planering och samordning av dina uppdrag kan du också undvika problem att följa utlovade tider!

Grundläggande 3: Stäm av med kunden

Det är viktigt att  stämma av detaljer kring hantverks- och montagearbeten innan avtal görs (om det inte är tillräckligt tydligt i förfrågningsunderlagen) och innan arbetet påbörjas samt ofta under arbetets gång. Sedan ritningarna togs fram och sedan projektet startade kan  förutsättningar ha förändrats.

Efterhand kommer du antagligen att lära dig vilka de vanligaste missarna i kommunikationen med kunderna är och kan undvika dessa i framtida uppdrag.

Kommunikationen kan tränas upp

De hantverkare som anstränger sig och lär sig av sina erfarenheter kan bli duktiga och förhoppningsvis få  många nöjda kunder och en mer lönsam verksamhet. Hemligheten är bl a lyssna, förstå kundens perspektiv och förklara det kunden inte kan eller förstår.

Läs mer:

Kommunikation med kund

Checklista för hantverkare

Arbetsberedning

Vad kännetecknar en framgångsrik organisation?

Annonsplats