Etikettarkiv: Ekonomi

Beräkna materialåtgång och kostnader

Materialåtgången för ett arbetsmoment är den mängd material som behövs för attt genomföra arbetet. DE material som blir över efter tillpassning/kapning ingår i den totala mängden material som behöver köpas. Detta räknas ut inför beställning eller avrop.

Det är viktigt att även räkna ut och beställa alla tillbehör som behövs för montering och infästning om detta inte redan finns på arbetsplatsen. Information om detta finns ofta i bygghandlingar och montageanvisningar.

Detta avsnitt går igenom beräkningsgången vid manuell mängdning och kostnadsberäkning inför planering, kalkylering och inköp av byggnadsmaterial. Varje del varvas med filmer där olika matematiklärare går igenom grundläggande matematiska kunskaper. Fortsätt läsa Beräkna materialåtgång och kostnader

Förtjänsterna med en god arbetsmiljö

Vem tjänar på en god arbetsmiljö?

Alla tjänar på en god arbetsmiljö; både den som trivs och mår bra på sitt arbete och därmed gör sitt bästa på jobbet och företaget. Arbetsgivaren tjänar på en god och säker arbetsmiljö med en frisk, motiverad och effektiv personal.

När personalen trivs är effektiviteten och lösamheten ofta som bäst. Dessutom slipper arbetsgivaren onödiga sjukskrivningskostnader, kostnader för vikarier och/eller produktiobbortfall samt för rehabilitering – om personalen kan hållas välmående och skadefri. Arbetsgivaren har ju även ett praktiskt och ekonomiskt ansvar för personalen vid sjukdom eller arbetsplatsolyckor.

Alltså är det mer lönsamt för företagare att ha frisk personal, som kan arbeta–, än skadade och sjuka som inte kan bidra till företagets verksamhet och intäkter.

Vi är alla en viktig del av vår egen arbetsmiljö!

Att företaget följer lagar och regler på arbetsmiljöområdet är en förutsättning för att minimera riskerna med en dålig arbetsmiljö, men detta förebyggande arbete är ingen garanti för att olyckor inte kommer att ske eller för att alla skall trivas och känna sig trygga på sin arbetsplats. Alla måste ta sin del av detta ansvar!