Vad är fastighetsförvaltning?

Inom fastighetsbranschen arbetar personer med utbildning och kompetens inom bygg- och installationstekniks samt ekonomer och jurister och administrativ personal.

För att arbeta med fastighetsförvaltning i egen regi eller på uppdrag av andra krävs man äger en fastighet. Här fokuserar vi på bebyggda fastigheter i tättbebyggda områden (inte skogs- och lantbruk som har speciella förutsättningar)

Annonsplats

Fastighetsförvaltning brukar delas in i två områden:

 • Den ekonomiska förvaltningen omfattar administrativa uppgifter såsom:
  • uthyrning och debitering av hyror,
  • redovisning och skatter,
  • leverantörsavtal och betalning till leverantörer, t ex för värme, vatten, fastighetsel, bredband,
  • serviceavtal med byggfirmor, hantverkare och installatörsfirmor,
  • skötsel av fastigheters mark och gemensamma utrymmen trapphus, källare och gård.
 • Den tekniska förvaltning omfattar praktiska arbeten såsom:
  • renoveringar och reparationer,
  • kontroll och justering av installationssystem för t ex värme,
  • skötsel av gemensamma utrymmen och ytor, t ex trappor, tvättstuga och gårdsytor.

Kompetenser inom teknisk förvaltning

Särskilt inom den tekniska förvaltningen är grundläggande kompetens i byggrelaterade frågor en bra förutsättning för en effektiv kommunikation och samverkan med de bygg- och hantverksföretag samt installatörer som anlitas för service support.

Nybyggnadsverksamhet är inte förvaltning

Många – både proffessionella och privata – fastighetsägare bygger även nya hus på sina fastigheter (tomter). Ibland obebyggda fastigheter eller fastigheter med äldre byggnader som först behöver rivas. Denna typ av verksamhet faller under bygg, projekt- och fastighetsutveckling. Det är inte förvaltning.

Läs mer:

Annonsplats